36. heti áhítat

Letölthető innen.

A 2020/2021-es tanévre felvételt nyert tanulók listája

Tisztelt Szülők!
Kedves Diákok!
Kedves Kollégák!

Örömmel értesítjük Önöket/értesítünk Benneteket, hogy a 2020/2021-es tanévben induló osztályainkba a következő tanulók nyertek felvételt:

A felvételt nyert tanulóknak küldött tájékoztató, benne minden hasznos tudnivalóval, információval itt elérhető:
KOPOGTATÓ 2020

tovább…

Ballagás – 2020

Kedves végzős Petőfisek!

Ki gondolta volna, hogy a Tőletek való búcsú minden eddigitől különbözni fog? Talán megfordult a fejetekben, hogy ez a „személytelen”, távoli elköszönés nem méltó hozzátok. Hiszen nem látjuk egymás tekintetét a legmeghatóbb pillanatokban, nincs lehetőség arra sem, hogy egymást megölelve, esetleg a másiknak kezet nyújtva gratuláljatok és köszönjétek meg az együtt elöltött felejthetetlen éveket. Az előttetek álló érettségire is csak a virtuális térben adhattok egymásnak bátorítást. Keresztény hitünkből adódik azonban, hogy a kihívásoktól nem csüggedünk, hiszen van egy kimeríthetetlen erőforrásunk. Ha így tekintünk erre a helyzetre, akkor a bánat és csalódás helyett lehetőségeket láthatunk. Ahogy egyházunk Szélrózsa dal című énekében találhatjuk:

Soha nem hátrálok meg, Bár néha lábam megremeg. Keskeny úton járok, Így hazatalálok. Soha nem hátrálok meg.

Kívánjuk Nektek, hogy soha ne hátráljatok meg! Ebben reménykedve készítettük Nektek ezt a virtuális ballagást, melyet remélünk, hogy akkora szeretettel fogadtok, amekkorával készült. Köszönjük Czárt Csenge Zsófia és Ottlakán Amira szavait, akik az évfolyam nevében fogalmazták meg gondolataikat. Gratulálunk továbbá Magisztereinknek, Lotz – díjasainknak és az idei versenyeken szép eredményeket elért Végzőseinknek!

Most induljatok a Szélrózsa minden irányába! Visszavárunk Benneteket!

A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tantestülete

Lotz-díjak:

2019-2020 tanév I/b eredményei

A 2020-ban ballagó diákok szavazatai alapján idén az év tanára díjat Lovász Csilla tanárnő kapta.

 

Kollégiumi ballagás 2020

Kedves végzős kollégisták!

Ma van, az az ma lenne a kollégiumi ballagásotok.
Az elmúlt évek alatt bizonyára sokszor végiggondoltátok, hogy milyen is lesz majd, ha egyszer miattatok díszítik fel virágokkal a kollégiumot, hogy milyen érzés lesz gyülekezni a díszteremben, majd énekelve lesétálni a sorfalat álló diáktársaitok előtt.
Meghallgatni a himnuszt, a beszédeket, élvezni a verseket és az énekeket.
Átvenni a tablót, átadni a köszönet virágait…. majd a szózat hangjai után elfogyasztani az ünnepi vacsorát.
Ebben sajnos nektek már nem lesz részetek!
Kárpótlásként fogadjátok szeretettel ezt videót, amelyen sokan és sokat dolgoztak azért, hogy számotokra mégis emlékezetessé tegyük ezt a napot:

Kollégiumi ballagás 2020

Kedves Kollégák és Diákok!

Az alábbiakban közölnénk a legfontosabb tudnivalókat a 2019/2020-as tavaszi érettségi vizsgaidőszakról.

1.  LESZ ÉRETTSÉGI – írásban!

2.  Szóbeli vizsga csak testnevelésből, hittanból és célnyelvi civilizációból lesz vagy ha az írásbeli vizsgán 12-25% közötti a teljesítmény.

3. Ezekben az időpontokban:

TANTÁRGY DÁTUM KEZDÉS
Magyar nyelv és irodalom (emelt, közép) 2020.05.04. 9.00
Matematika (E, K) 2020.05.05. 9.00
Történelem (E, K) 2020.05.06. 9.00
Angol nyelv (E, K) 2020.05.07. 9.00
Német nyelv (E, K) 2020.05.08. 9.00
Informatika (emelt szint) 2020.05.18. 8.00
Biológia (E, K) 2020.05.13. 8.00
Informatika (középszint) 2020.05.15. 8.00
Kémia (E, K) 2020.05.12. 8.00
Földrajz (E, K) 2020.05.12. 14.00
Fizika (E, K) 2020.05.19. 8.00
Vizuális kultúra (középszint) 2020.05.19. 14.00

4. Helyszín

Vagy a rendeletnek megfelelően termenként max. 10 vizsgázó, vagy, ha elfogadják a javaslatunkat, akkor az AC-ban. Esetlegesen – jó idő esetén – a piros, a bitumenes és a futópályán. (Erről később küldünk tájékoztatást.)

5. Speciális esetek

TOVÁBB…

Költészet napja

A 12.b osztály költészet napjára készült műsora.

A MEE elnökségének felhívása gyűjtésre

A digitális oktatás elrendelése azokat a gyermekeket is otthoni online tanulásra kényszeríti, akik számára az “otthon” és az “online” szavak sokkal bonyolultabbak, mint elsőre gondolnánk.
A Magyarországi Evangélikus Egyház gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásaiban országosan negyvenöt olyan tanuló van, aki most családok átmeneti otthonaiban vagy nevelőszülőknél él és nincs megfelelő felszerelése a digitális oktatáshoz.
Számukra szeretnénk megkönnyíteni a tanulást negyvenöt ilyen eszköz (laptop, notebook, tablet beszerzésével). Erre a célra várunk adományokat a Magyarországi Evangélikus Egyház 11707024-20478070 számlaszámára, “digitális tanulás DIA” közleménnyel.

Hozzájárulásaikat köszönjük a különleges élethelyzetben lévő gyermekek nevében is!

Konzultációs órarendek

A konzultációs órarend itt elérhető.

DigiTesi – tájékoztató

Tájékoztató a testnevelés tantárggyal kapcsolatban.

Kedves Petőfis Diákok, Tisztelt Szülők!

Megszületett a kormányzati döntés, mely szerint 2020. március 16-tól internet alapú, digitális oktatás zajlik Magyarországon. A kialakult helyzet mindenkitől új típusú gondolkodást, rugalmas hozzáállást követel, mely komoly felelősség, hiszen nagy a tét.

Iskolánk vezetősége és tanári kara hétfőtől megkezdi az új munkarend módszereinek, szabályainak kidolgozását. Bár meggyőződésünk szerint a személyes találkozáson alapuló – tantermi – oktatás hatékonysága semmivel sem pótolható, szerencsére számos lehetőség kínálkozik arra, hogy a tantermen kívüli oktatás is biztosítsa diákjaink fejlődését és ami a gimnáziumi képzésünkben a legfontosabb: végzőseink érettségire való lelkiismeretes felkészítését.

Ebből az is következik, hogy az elkövetkezendő – bizonytalan hosszúságú – rendkívüli munkarend NEM SZÜNET! A folyamatos készülés, számonkérés, értékelés továbbra is része lesz a mindennapoknak!

A következő hét (2020. március 16 – 22-ig) ennek az újfajta oktatásnak a kidolgozásáról szól, ezért diákjainknak rendkívüli tavaszi szünet zajlik. Ezen a héten lesz lehetőség kollégista diákjainknak a kollégiumból való kiköltözésre. Erről hamarosan KÜLÖN BEOSZTÁST állítunk össze.

Március 23-án kezdődik a digitális oktatás.

Kérünk mindenkit, hogy a honlapunkat, Facebook – oldalunkat és a MOZANAPLÓ üzeneteit rendszeresen tanulmányozzák, mert ezeken folyamatosan tájékoztatjuk Önöket a tudnivalókról!

A felelősség közös, a cél azonos! Vigyázzunk egymásra!

Erős vár a mi Istenünk!

Ideiglenes felvételi jegyzék

Tisztelt Szülők!

Mellékeljük az Ideiglenes felvételi listát, mely módosul majd a pótfelvételi eredményekkel. A teljes (pótfelvételi napok utáni) lista 2020. március 09-től lesz elérhető a honlapon!

További fontos időpontok:

2020. március 19-20. – A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

2020. április 23. – Az Oktatási Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).

2020. április 30. – A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

Iskolavezetőség