Szeretettel Köszöntjük a Bonyhádi Evangélikus Gyűjtemény honlapján.

 

Gyűjteményünk 2006. augusztus 31-én alakult azzal a céllal, hogy összegyűjtse mindazokat a tárgyi és szellemi emlékeket, amelyek az 1700-as évektől fokozatosan betelepülő protestáns és katolikus, magyar és német ajkú telepesek reánk hagytak megőrzésre, illetve emléket állítson a Tolna-Baranya-Somogyi Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyházmegye 1806-ban Sárszentlőrincen felállított első kisgimnáziumának, melynek 1870-ben Bonyhádra történt telepítése után méltó utódja a mai Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium.

 

Gyűjteményünk tehát két részből áll, a régi könyvtárból, amelyet jellegzetes szekrényei lapján barrátaink, csak „kék könyvtárnak” neveznek, illetve egy iskolatörténeti, egyháztörténeti kiállításból.

 

A régi könyvtár több mind 10000 kötetes állományának alapjait az 1725-ben Sárszentlőrincen megalakult Tolnai Egyházmegye (Senioratus Tolnensis), egyházat teremtő derék lelkészeinek, Nagy István püspök úrnak, Szeniczei Bárány György esperes úrnak és családjának, illetve Hrabowszky György lelkésznek adományai képezik. Erény és nemes feladat volt, nyugati evangélikus egyetemről hazatérő lelkészeknek, diákoknak könyvet hozni, és azt az egyházmegye könyvtárában elhelyezni. A sárszentlőrinci latin iskola megalakulása után, az egyházmegye könyvtárát megőrzésre, és gyarapításra felajánlotta az iskolának, így az 1870-es években már közel ezer kötetes könyvtárral rendelkezett az intézmény. Bonyhádra költözés után a könyvtár tovább gyarapodott, elsősorban Ujlaki Kálmán tanár úr 600 kötetes adományával. A könyvtárnak elsőszakszerű rendezése Forberger László tanár úr vállalkozott 1889-ben, ekkor a könyvtár állomány közel 1800 címből és 2200 kötetből áll, s neki köszönhetjük az első publikációt is, az itt őrzött értékekről is.

 

A két világháború között, iskolánkban két könyvtár működött, az igazán értékes könyvtár a tanárok okulását szolgálta és a diákok saját maguk alapítottak könyvtárat, a Petőfi-kör szervezésében. Dedikációk sokasága árulkodik, milyen áldozatok alapján gyarapították a könyvtárat: kulturális rendezvények bevételéből, egyéni és csoportos adományokból, felajánlásokból.

 

A szocialista évek, nem igazán kedveztek a régi könyvtár fejlesztésének és megőrzésének: több hullámban történt selejtezés után, egyetemi könyvtáraknak ajándékozott az iskola vezetősége könyveket, illetve az állami levéltárak fiókintézetei szállítottak el belőle, megőrzésre.

 

2008. szeptember 25-én ünnepélyes keretek közt avattuk fel a mai "kék könyvtárat", ahol soha nem látott egységben tekintheti meg az állományt az érdeklődő közönség, illetve megkezdődhetett a könyvállomány szakszerű feldolgozása és megóvása is.

 

A Bonyhádi Evangélikus Gyűjtemény második termében iskolatörténeti és egyháztörténeti kiállítás látható, bemutatva a bonyhádi evangélikus egyházközség néhány jellegzetes relikviáit, illetve asztali és fali tárlókban a sárszentlőrinci és a bonyhádi iskola fejlődését. A bonyhádi evangélikus egyházközség kiállított anyagánál, meghatódva láthatjuk azokat a tárgyakat, amelyeket a derék telepesek még az óhazából hoztak, illetve Borbély József bonyhádi lelkész prédikációs naplóját az 1800-as évek derekáról. Különösen gazdag anyaggal rendelkezik a gyűjtemény a főgimnázium építésének éveiből (1908), illetve most láthatjuk először kiállítva a cserkészeknek és a Bonyhádi Öregdiák Szövetségnek azt a gazdag anyagát, amely egyéni adományozás során került be a gyűjteménybe. Az iskolatörténeti kiállításunk utolsó tárlóiban a diákság és intézményünk mai élete és munkája látható, tovább gazdagítva azt a sokszínűséget és értéket, amely a protestáns hagyományokon nyugszik, és az erkölcsös, tudományos képzésen alapszik.

 

A gyűjtemény külön termében kaptak elhelyezést az osztálynaplók, illetve a folyosón vándortárlat nyújt lehetőséget a képzőművészek, szárnyaikat próbálgató diákság művészeti bemutatkozásának.

 

Tisztelettel és köszönettel: Nagy István, a múzeum gondozója