A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola


Tolna megyében, a Völgység szemet gyönyörködtető, változatos domborzatú környezetében ékszerdobozként emelkedik gimnáziumunk szecessziós főépülete.

Az iskolát a jelentős számú evangélikus lakosság szándéka szerint 1806-ban alapították Sárszentlőrincen. 1806 és 1853 között ún. Schola Trivalis, vagyis három évfolyamú kisgimnázium volt. Ebben az időben, 1831-33 között volt itt kisdiák Petrovics Sándor. A lőrinciek ma is őrzik a nagy költő emlékét.

1870-ben a Völgység akkori virágzó fővárosába, Bonyhádra telepítették át, majd 1935-ben átadták az idős fákkal díszes belső udvar egyik ékességét, az internátus új épületét, mely a kor színvonalán igazán modernnek számított.

Az államosítás után, 1949-ben az intézmény felvette egykori kisdiákja, Petőfi Sándor nevét. 210 éve kiemelkedő tanáregyéniségeket vonz, akik ” … tanítványaikat nemcsak tanítani, hanem nevelni, komoly és atyai bánásmódban, igazságos osztályzatban részesíteni, az iskolai törvények megtartását követelni, az ifjúságot az iskola falán kívül is figyelemmel kísérni” – szellemben dolgoznak.
Mindvégig magas szintű képzés jellemezte a gimnáziumot, így méltán büszkélkedhet híressé vált tanítványaival: 4 püspök, több akadémikus, egyetemi tanár, író, költő, orvos (Ordas Lajos, Cserháti József, Mayer Mihály, Illyés Gyula, Sass István, Balassa János, Lotz János, Mőcsényi Mihály, Tamás Menyhért,  Nusser Zoltán, stb.) került ki iskolánkból.

Az állami gimnázium 1992-ben került vissza az evangélikus egyház tulajdonába. Az épület teljes körű külső felújítása után 1996-ban új, 160 férőhelyes, modern kollégiumot is avathattunk, amely már a XXI. század igényeire épült. A megnövekedett igény miatt átalakítottuk az épületet. Ezzel kollégistáink létszáma mára 300 fő körül van. A kollégium folyamatos korszerűsítésen megy keresztül a mai napig is. Gimnazistáink létszáma folyamatosan növekedett az évek során. Immár megközelíti a 800 főt.

Ritka az az iskola, amely ilyen szép könyvtárral rendelkezik. A vásárlásokból és nagylelkű adományokból mintegy 45.000 kötetből áll, ebből kb. 10.000 muzeális értékű állomány gyűlt össze az évek során, melyek immár külön, méltó régiség-könyvtárban kaptak helyet.

Gimnáziumunkban nagy hagyományai vannak a tehetséggondozásnak, igazi alkotóműhelyek működnek a falai közt. Az elmúlt tanévekben nemzetközi és országos versenyeken igen nagy létszámú tanuló végez az 1-15. helyen. A német és angol nyelvi oktatás színvonalát az évenkénti 15-20 felső- és 50-60 középfokú nyelvvizsgásunk jelzi. Atlétikában évtizedek óta szerepelünk az országos diákolimpiai döntőben. Több országos bajnokunk van. Mintegy 10 saját szervezésű országos és nemzetközi tanulmányi-és sportversenyünk van. A továbbtanulni szándékozó diákjainknak több, mint 90%-át vették fel az elmúlt években.

Saját általános iskolánkban mintegy 460 tanuló vesz részt az oktatásban. A színvonalas munkának köszönhetően kiváló továbbtanulási aránnyal büszkélkedhetnek.

A hatosztályos struktúrában emelt szintű német és emelt szintű matematika csoportok dolgoznak. 1+4 osztályos képzés folyik az Arany János Tehetséggondozó Programban. A hagyományos, négyosztályos képzésben egy nyelvi-humán és két reál osztályt indítunk emelt szintű német, emelt szintű angolos; matematika-fizika-informatika és biológia-kémia profilú tanulócsoportokkal. 1+8 osztályos képzésünk is évek óta sikeresen működik. Az előkészítő évben legfiatalabb gimnazistáink hetente 18 órában tanulhatják a választott nyelvet, ezzel komoly előrelépést tesznek ez első nyelvvizsga irányába. A korszerű oktatás feltételei adottak és folyamatos fejlesztés alatt állnak. Intézményünk az országban az elsők között kezdte meg az átállást a tabletekről használható digitális tankönyvekre – törekedve ezzel a korszerű és környezettudatos oktatás megteremtésére.

Informatikából nemzetközi ECDL vizsgaközpont vagyunk, angolból Language Cert nyelvvizsgahelyként is működünk. Iskolánk szervezeti kultúrájáért kiérdemelte az Ipar Kamara Nívódíját. 2011 szeptemberében pedig átvehettük a “Tolna megyéért” kitüntetést. 2015-ben a Nemzeti Tehetséggondozó Tanácstól elnyertük a Tehetségek Szolgálatáért közösségi díjat. Egyes diákjaink, kollégáink illetve tantestületünk munkáját számos országos, nemzetközi elismerés is bizonyítja. Büszkénk vagyunk arra, hogy intézményünk a Pedagógiai Hozzáadott Érték alapján történő országos rangsorolásban 2014-ben az 5. helyen állt. Bár ez a rangsorolás azóta megszűnt, a hasonló jellegű mérések továbbra is azt mutatják, hogy jó úton járunk.

A régi „nagy elődöket” el nem feledve és az ő példájukat szem előtt tartva szeretnénk a tanuló ifjúság elé követendő példákat állítani. Azonban a folyamatos meg-megújulásra is törekszünk, új kihívások elé állítjuk magunkat- diákjainkat, kollégáinkat. Ez a szellemiség és légkör – ahol nincs helye kirekesztésnek és rendbontásnak, ahol hitünk szerint az itt tanuló diákjaink és az őket tanító kollégáink büszkék nagy múltú alma materükre – kiválóan alkalmas a nyugodt, elmélyült tanulásra, tanításra, a keresztény szellemiség, erkölcsi tartás megszerzésére és nem utolsó sorban a tehetséges gyerekek fejlődésére, fejlesztésére is.

A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium olyan intézmény, ahol a szellem, az értelem csiszolása, a test acélosítása, a lélek nemesítése harmóniában van egymással.

 

pseg-f-2

Fotóalbum

 gimir

Iskolatörténet