H E T I R E N D

2018. június 18-tól
NYÁR

„Megnyitja az ÚR előtted a gazdag kincsesházát, az eget, és esőt ad földedre, amikor csak kell, és megáldja kezed minden munkáját.”
(5Móz 28,12a)

Hétfő, június 18.

1. A 12.a osztály szóbeli érettségi vizsgáival kezdődik a vizsgaidőszak. 18.-ától 20.-áig 118 vizsgafeleletet fog meghallgatni a bizottság Brettner Éva elnökasszony vezetésével. A vizsgák az F1-es teremben zajlanak. Felkészülési- és büfé-terem az F3-as terem. A bizottsági tagoknak 7.30-kor nyitó értekezlet. A tanulók is legyenek itt 7.30-ra egyenruhában. Ők a tájékoztató értekezleten tudják meg a szóbeli beosztást, majd 8.00-kor elkezdődik a vizsga.
2. Bozó Zsuzsanna, Stróbl Terézia, Samu Csaba, Gruber László és Körösi Gábor kollégák érettségi elnöki feladatokat látnak el.
3. BÖSZ vezetőségi ülés 16.30-kor a könyvtárban.

Kedd, június 19.

1. 8.00-tól folytatódik a 12.a osztály szóbeli érettségi vizsgája.
2. Bozó Zsuzsanna, Stróbl Terézia, Samu Csaba, Gruber László és Körösi Gábor kollégák érettségi elnöki feladatokat látnak el.
3. 17.00-kor tanévzáró ünnepély kezdődik a piros pályán. Rossz idő esetén a csarnokban.
4. A tanévzárót követően a matematika munkaközösség évzáró értekezletet tart a Pince-klubban.

Szerda, június 20.

1. Befejeződik a 12.a osztály szóbeli érettségi vizsgája. Délután bizonyítványosztás!
2. A mai naptól kezdődik a 12.c osztály szóbeli érettségije Herczigné Hirling Adrienn elnökasszony vezetésével. A 3 nap alatt 95 feleletre és egy testnevelés gyakorlati vizsgára kerül sor. Az osztály a könyvtárban vizsgázik, felkészülési- és büféterem az F4-es. A bizottsági tagoknak 7.30-kor nyitó értekezlet. A tanulók is legyenek itt 7.30-ra egyenruhában. Ők a tájékoztató értekezleten tudják meg a szóbeli beosztást, majd 8.00-kor elkezdődik a vizsga.
3. Stróbl Terézia Körösi Gábor és Samu Csaba kollégák érettségi elnöki feladatokat látnak el.
4. Felkészülési rúdugró versenyre, Budapestre utazik atléta csapatunk a kisbusszal. Kísér: Scheidler Géza tanár úr.

Csütörtök, június 21.

1. Folytatódik a 12.c osztály szóbeli érettségi vizsgája.
2. Beiratkozás 8.00-12.00-ig a Bajcsy-termekben. A 7. osztály a B1-es, a 9.b osztály a B10-es, a 9.c osztály a B8-as, a 9.e osztály a B7-es és a 9.f osztály a B4-es termekbe jöhet beiratkozni.
A helyszínen lehetőség lesz matrózinget vásárolni.
3. 17.00-kor a hitmegélési felméréssel kapcsolatos konzultáción vesz részt Andorka Gábor igazgató Budapesten, a Magyarországi Evangélikus Egyház Üllői úti irodájában.

Péntek, június 22.

1. Befejeződik a 12.c osztály érettségi vizsgája. Délután bizonyítványosztás!
2. 123. Atlétikai Magyar Bajnokságon vesznek részt diákjaink Székesfehérváron. Kísér: Csábrák János és Scheidler Géza tanár úr.
3. Gruber László tanár úr érettségi elnöki feladatokat lát el.
4. Elkezdődik a fonyódi matematika tábor. Szombaton ér véget.

Szombat, június 23.

Vasárnap, június 24.

Hétfő, június 25.

1. A 12.b osztály szóbeli érettségi vizsgái zajlanak 27-ig. A 26 vizsgázó 113 feleletét hallgatja a bizottság Fork Rózsa elnökasszony vezetésével. Vizsgaterem: F1, felkészülési terem F3. A bizottsági tagoknak 7.30-kor nyitó értekezlet. A tanulók is legyenek itt 7.30-ra egyenruhában. Ők a tájékoztató értekezleten tudják meg a szóbeli beosztást, majd 8.00-kor elkezdődik a vizsga.
2. Wiandt Péter tanár úr érettségi elnöki feladatokat lát el 27-ig.
3. 18.30-től a történelem munkaközösség záró munkaközösségi megbeszélést tart a Pince klubban. Felelős: Stróbl Terézia mk. vezető.

Kedd, június 26.

1. Folytatódik a 12.b osztály szóbeli érettségi vizsgája.

Szerda, június 27.

1. Befejeződik a 12.b osztály szóbeli érettségi vizsgája. Délután bizonyítványosztás.
2. Csütörtökig vizsgáznak az előrehozott, ismétlő és kiegészítő vizsgákra jelentkezett tanulók. A 44 feleltre a könyvtárban kerül sor. Érettségi Elnök Dr. Szenyéri Zoltán.
A bizottsági tagoknak 7.30-kor nyitó értekezlet. A tanulók is legyenek itt 7.30-ra egyenruhában. Ők a tájékoztató értekezleten tudják meg a szóbeli beosztást, majd 8.00-kor elkezdődik a vizsga.

Csütörtök, június 28.

1. A szóbeli érettségi vizsgaidőszak a 12.d osztály vizsgáival zárul. A két napon 77 felelet és testnevelés gyakorlati vizsga lesz. Vizsgaterem: F1, Felkészülési terem: F3 A bizottsági tagoknak 7.30-kor nyitó értekezlet. A tanulók is legyenek itt 7.30-ra egyenruhában. Ők a tájékoztató értekezleten tudják meg a szóbeli beosztást, majd 8.00-kor elkezdődik a vizsga.
2. Befejeződik az előrehozott, ismétlő és kiegészítő vizsgára jelentkezett tanulók szóbeli vizsgája. Délután megkapják a vizsgaeredményüket.
3. Stróbl Terézia tanárnő Budapestre utazik történelem tananyagfejlesztő megbeszélésre.

Péntek, június 29.

1. Befejeződik a 12.b osztály szóbeli érettségi vizsgája. Délután bizonyítványosztás.

Szombat, június 30.

1. Tanévzáró értekezlet 8.00-tól az F5-ös teremben.

Nyári táboraink:

A Reformációs verseny jutalomkirándulására indul csapatunk Wittenbergbe: Július 1-6-ig
Tiszai kenu vándor táborozáson vesz részt a 9. f osztály július 4- július 10.
Atlétika edzőtábor: augusztus 13-17.
Szecskatábor augusztus 21-23.
Angol nyelvi tábor aug. 21-től 24-ig
Német nyelvi tábor: aug. 21-től 24-ig

K Ö Z L E M É N Y E K

1. Kérünk minden kollégát, az érettségi ideje alatt 8 órától az ebédig álljon rendelkezésünkre (leltározás, a tantermek dekorációjának leszedése, a tanári szoba rendbetétele, a következő tanév előkészítése, stb.).

2. Tanévzáró ünnepély 2018. június 19-én (kedden) 17 órakor az iskola udvarán. Azok a tanulók, akik sikeresen zárták a tanévet, 2 db – nevükre kiállított és hitelesített iskolalátogatási igazolást fognak kapni a bizonyítványuk mellé.

3. Tanulói jogviszonnyal rendelkező diákjaink a bizonyítványuk behozatalával hosszabbítják meg státuszukat, melynek határideje: június 24. (péntek)

4. A kollégiumba beköltözés szeptember 02-án (vasárnap) 13 órától. A tanévnyitó ünnepély szeptember 02-án (vasárnap) 17 órakor lesz gimnáziumunkban. Előtte az osztálytermekben gyülekezés. Első tanítási nap: szeptember 03. (hétfő)

5. A belső vizsgák 25 tantárgyi bizottság előtt zajlottak, melyeken a 8. és 10. évfolyam tanulói adtak számot tudásukról. A vizsganapon tapasztaltak azt mutatták, hogy többnyire fegyelmezetten és jórészt felkészülten, a vizsga súlyának megfelelő felkészültséggel jelentek meg tanulóink. Diákjaink a vizsgákon hasznos tapasztalatokat szereztek, melyeket az érettségi vizsgákon kamatoztathatnak.

A belső vizsgák átlagai – 2018

oszt. átlag kitűnő jeles elégtelen
1. 8.a

33 fő

3,71 Erményi Szonja

Farkas Dóra

Biró Csaba

Pirisa Boglárka

Agócs Olivér

Juhász Boglárka

Nagy Áron

Juhász Janka Luca

3 irodalom

1 nyelvtan

1 matematika

 

2. 10.a

37 fő

3,90 Berger Zsófia

Farkas Boróka

Peszt Janka

Rittmann Helga 5 matematika

2 irodalom

3. 10.b

32 fő

3,91 Hegyeshalmi Petra Berényi Lili

Mészáros Édua

Zell Julian Maxim

1 német
4. 10.c

27 fő

3,66 Szabó Dániel 6 matematika

3 fizika

5. 10.d

24 fő

3,59 Klemm Fanni

Tóth Tímea

4 matematika

2 irodalom

1 történelem

6. 10.e

29 fő

4,04 Kolozsi Liliána

Szentes Tamás

 

 

8

Bocz Csenge

Markó Tamás

Füzi Csongor

László Bálint

Pámer Diána          18

1 angol

 

 

 

30

A közép- és emelt szintű érettségiken már bizonyítottak tanulóink. Összesen 538 közép és 101 emelt szintű vizsgát tettek. Közös munkánkat igazolja ez a magas szám és a vizsgák eredménye is.

A 2017/18. tanévben középszintű érettségi vizsgára a következő létszámban jelentkeztek tanulóink

12.a 12.b 12.c 12.d elő. összes
Magyar 30 35 31 18 0 114
Történelem 27 24 31 20 0 102
Matematika 17 35 27 20 0 99
Angol 9 17 13 13 23 75
Német 9 11 3 5 11 39
Fizika 9 0 7 1 0 17
Kémia 1 0 0 0 0 1
Biológia 3 6 0 7 0 16
Földrajz 15 5 0 3 0 23
Informatika 0 9 8 6 4 27
Testnevelés 0 0 1 2 0 3
Vizuális kultúra 0 5 1 2 0 8
Német célnyelvi civilizáció 13 0 0 0 0 13
Evang. hittan 0 1 0 0 0 1
Összesen: 133 148 122 97 38 538

A 2017/18. tanévben emelt szintű érettségi vizsgára a következő létszámban jelentkeztek tanulóink

12.a 12.b 12.c 12.d elő. összes
Matematika 13 0 4 0 0 17
Történelem 3 12 0 0 0 15
Magyar 0 1 0 2 0 3
Angol 4 8 3 1 7 23
Német 7 4 1 0 0 12
Fizika 3 0 3 0 0 6
Kémia 2 0 3 0 0 5
Biológia 5 1 9 0 0 15
Földrajz 0 0 1 0 0 1
Informatika 1 0 0 0 0 1
Testnevelés 0 3 0 0 0 3
38 29 24 3 7 101

 

Minden kedves kollégánknak, munkatársunknak és tanulónknak jó pihenést és feltöltődést kívánunk!