Dr. Szentágothai János biológia verseny
2017/2018

VERSENYFELHÍVÁS

A verseny kiírói:

Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium
Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar

A verseny célja:

A meghirdetett verseny megmérettetési lehetőséget kínál azoknak a tanulóknak, akik különösen az embertan és a biokémia iránt érdeklődnek. Versenyünk egyben tisztelgés Szentágothai János professzor úr emléke előtt.

A meghívott diákok köre:

Versenyünket 11. és 12. évfolyamos tanulóknak hirdetjük, akik egyazon kategóriában indulhatnak, egyénileg.

A verseny témakörei:

EMBERTAN:
– anatómia és élettan, egészségtan
– a függesztő-övek és a végtagváz anatómiája, a fej és a nyak izmai, a mell-, a has- és a hát izmai – Donáth Tibor egykötetes Anatómiai atlasza alapján;
BIOKÉMIA;
SEJTTAN és SZÖVETTAN;
DR. SZENTÁGOTHAI JÁNOS élete és munkásságaaz alábbi szakirodalom alapján.

Az idei tanévtől kezdve igyekszünk az első forduló feladatait az emelt szintű érettségi követelményrendszer alapján összeállítani, de előfordulhat, hogy néhány feladatnál túllépünk ezen és az ajánlott irodalom ismeretanyagára támaszkodunk.  Értelemszerűen a kiemelt témák ismeretanyaga nagyobb elmélyülést igényel.

Ajánlott irodalom:

Gál Béla: Biológia 11. (A sejt és az ember biológiája), Mozaik Kiadó
Oláh Zsuzsanna: Biológia II. (Biokémia, sejttan és az ember szervezete), Nemzeti Tankönyvkiadó
Dr. Berend Mihály, Gömöry András, Dr. Kiss János, Dr. Müllner Erzsébet, Dr. Tóth Géza: Biológia III. (A sejtbiológia, az állati és emberi szövetek, szaporodás és egyedfejlődés), Műszaki Kiadó
Dr. Berend Mihály, Gömöri András, Dr. Szerényi Gábor: Biológia IV. (Az emberi szervezet és önszabályozás), Műszaki Kiadó
Kémia tankönyvek  – szerves kémia fejezetei
Donáth Tibor: Anatómia atlasz, Medicina Kiadó

A verseny ütemezése:

Jelentkezési határidő: 2017. október 24. (kedd)
I. (iskolai) forduló: 2017. november 28. (kedd)
A feladatlapokat és a javítási útmutatókat a nevező iskolákba november 24-ig eljuttatjuk.
A feladatok megoldására szánt idő: 90 perc.
Az első forduló feladatainak javítása az iskolákban történik.
A kijavított dolgozatok visszaküldési határideje (postai bélyegző): december 4. (hétfő).
Visszajelzés: A szervező középiskola a továbbjutókat (a kapcsolattartó tanáron keresztül) december
18-ig e-mail-ben értesíti. A továbbjutók névsora az iskolai honlapon is olvasható lesz.
II. (döntő) forduló: 2018. március 2-3. (péntek, szombat)
Az első nap délutánján a bonyhádi gimnáziumban elméleti feladatsort oldanak meg a továbbjutók, a
második versenynapon a pécsi egyetemen gyakorlati feladatokkal birkóznak meg. Az eredményhirdetés a Pécsi Tudományegyetemen lesz

Nevezés:

Iskolánk honlapjáról, innen letölthető a nevezési lap. Ennek kitöltésével és a nevezési díj befizetését igazoló dokumentum másolatával jelentkezhetnek az iskolák a versenyre a középiskolai versenyfelelős e-mail címén vagy az iskola fax számán: +36 74-550-174
A nevezési díj összege: 1 000 Ft /fő. A befizetést átutalással kérjük rendezni!
Iskolánk számlaszáma: OTP: 11746036-20027753.

Fizetési lehetőség:

  1. Átutalással: 11746036-20027753 OTP számlaszámra a kiküldött számla alapján;
  2. átutalással: az előbbi számlaszámra, ha nem kér számlát, ebben az esetben kérjük a befizetést igazoló dokumentum másolatát mellékelni!

A számlaigényt kérjük jelezni a jelentkezési lapon! A számlát a jelentkezés beérkezése után postázzuk, ennek alapján történik a befizetés.

Versenyfelelősök:

Nagy Andrea – e-mail: manyokandi@freemail.hu , telefon: +36 74-451-719 a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium részéről
Dr. Sétáló György – e-mail:  gyorgy.setalo.jr@aok.pte.hu  , telefon: +36 72- 536-216 a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar részéről

Meghívó a döntő fordulóra

Jelentkezési lap a döntő fordulóra

 

2017/2018

  1. forduló: feladatok, megoldások, eredmények
  2. forduló: feladatok, megoldások, eredmények

A verseny képekben


2016/2017

  1. forduló: feladatok, megoldások, eredmények
  2. forduló: feladatok, megoldások, eredmények

A versenyen képekben


2015/2016

  1. forduló: feladatok, megoldások, eredmények
  2. forduló: feladatok, megoldások, eredmények

A verseny képekben