SZOLIDARITÁSI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT

A szolidaritási bizottság ösztöndíjpályázatot ír ki
a 2019/20-as tanév II. félévére.

1. A pályázat célja:
Havi ösztöndíj biztosítása azoknak a tanulóknak, akik szerény anyagi helyzetük ellenére közösségük hasznos tagjai kívánnak lenni, képességeiknek megfelelő tanulmányi teljesítményt nyújtanak és kivívták társaik megbecsülését. Az ösztöndíjjal a tanuló gazdálkodik, belőle finanszírozhatja étkezési díját vagy annak egy részét, utazási költségét vagy előtakarékossággal összegyűjtheti a tanulmányi kirándulások összegét vagy annak egy részét (osztálykirándulás, angliai tanulmányút, sítábor, Tisza-túra).

2. Pályázati feltételek:
a, a tanuló családjának szerény anyagi helyzete: az egy háztartásban élők egy főre eső jövedelme 55- 60 000 Ft alatt van;
b, a tanuló képességeinek megfelelő tanulmányi teljesítmény;
c, a közösségért végzett önkéntes munka;
d, tanulmányi- kulturális és/vagy sportversenyeken való szereplés;
e, osztályfőnöki-, illetve kollégista tanuló esetében osztályfőnöki és kollégiumi csoportvezetői támogató javaslat, melyben a 2.a és b pont alatti feltételek szerepelnek;
f, motivációs levél készítése.

3. Az eredményes pályázat „kellékei”:
a, hiánytalanul kitöltött, esztétikailag igényes formanyomtatvány beadása;
b, a szükséges mellékletek megléte;
c, a határidő betartása.

Megjegyzés:
A 9. f-ben és 9.d-ben tanuló diákok ne adjanak be pályázatot!
kizáró ok: az előző félévben született elmarasztaló fegyelmi döntés, 3,8 alatti félévi átlag.
Akik az első félévben már adtak be pályázatot és most újra pályáznak, azok csak a változásokról (anyagi helyzet, RGYK, tanulmányi-, sportversenyek stb. ) csatoljanak igazolást.
A tanulmányi eredményt és az osztályfőnöki/nevelőtanári ajánlást minden esetben csatolni kell!

4. A pályázat végső beadási határideje:
2020. február 29.
A határidő betartása feltétele az elbírálásnak!

5. A döntés időpontja:
2020. március 7.

6. Az ösztöndíj folyósításának időtartama:
2020. január 16-tól 2020. június 16-ig.

Pályázati adatlap beszerezhető és beadható:
Az iskola honlapjáról letölthető, (word formátumban kell kitölteni, az igazolásokat szkennelve, fényképezve csatolni) és a megadott határidőre a psegszolidarit@gmail.com címre elküldeni.

Pályázati adatlap letöltése