Tantestület

Tanáraink fogadóórái

név szak oszt.fő. beosztás
Andorka Gábor történelem, közoktatásvezető szakvizsga igazgató
Futár Rajmundné angol nyelv és irodalom – magyar – orosz igazgatóhelyettes
Gűth Tamás német nyelv és irodalom, tehetségfejlesztő tanár, közoktatásvezető szakvizsga igazgatóhelyettes
Nyitrai Menyhért biológia – földrajz, pedagógia, közoktatásvezető szakvizsga kollégiumvezető
Antóni Judit dr. irodalom, magyar nyelv, orosz, hungarológia  11.d
Árki Rita vizuális nevelőtanár, matematika
közoktatásvezető szakvizsga
Berningné Galambos Mónika matematika-kémia
Bozó Zsuzsanna magyar-művészettudomány, bölcsész és tanár
közoktatásvezető szakvizsga
 9.d
Bölcsföldi Tünde matematika
Breining Beáta matematika, pedagógus szakvizsga, matematika vezető tanár, mentor tanár, német 12.a matematika mk. vez.
Csábrák János testnevelés – földrajz
Demeter Laura angol nyelv és irodalom
Dévai Lajos matematika, kémia
Csuma-Kovács Veronika könyvtárpedagógia, általános iskolai tanító könyvtáros
Dudásné Takács Judit német nyelv és irodalom, történelem  9.a
Eisensehr Mihály számítástechnika
Erményi Enikő angol nyelv és irodalom
Ferenczi Imre testnevelés 12.d
Friedszám Edit angol nyelv és irodalom – német nyelv és irodalom
német vezető tanár, mentortanári szakvizsga
 9.e
Fülöp Gergely angol nyelv és irodalom 11.b
Gruber László történelem – földrajz termtud. mk. vez.
Győrffy Lilla magyar nyelv és irodalom
György Ferenc testnevelés – gyógytestnevelés – biológia testnevelés mk. vez.
Heidecker Edina német nyelv és irodalom
közoktatásvezető szakvizsga
10.a
Hohl Árpád matematika – fizika, informatika oktató
Hohlné Probszt Éva magyar – német nyelv és irodalom
Jenei József német nyelv és irodalom – történelem 9.f
Kecskés-Kiss Péter biológia – kémia, környezetvédelem, vezető- és mentortanár szakvizsga
Kimle Mária matematika – fizika
Kolozsvári Mária matematika – fizika
Kosztancsek-Künsztler Marianna német  7.a
Kovács Ferenc német nemzetiségi nyelv – angol nyelv és irodalom, közoktatásvezető szakvizsga
Krausz Krisztina dr. kémia – biológia jelenleg: fizetés nélküli szabadságon
Künsztlerné Klészátl Melinda matematika – fizika
Kutnyászkyné Bacskai Eszter magyar – történelem
drámapedagógia – pedagógus szakvizsga
11.e magyar mk. vez.
Lovász Csilla magyar
Magyariné Medve Alexandra angol nyelv és irodalom, pedagógus szakvizsga
minőségbiztosítás szakvizsga
szaktanácsadó
Makán Hargita teológia iskolalelkész, hittan mk. vez.
Mester Balázs történelem, pedagógus szakvizsga, mentálhigiénés szakember 10.d
Nagy Andrea biológia – földrajz  10.e
Nagy István fizika – kémia – néprajz
Nász Gyöngyi angol nyelv és irodalom
Pápai János biológia – kémia, közoktatásvezető szakvizsga, biológus szaktanácsadó, jelenleg fizetés nélküli szabadságon
Péter Csaba biológia – történelem
Perger Adrienne angol nyelv és irodalom – német nyelv és irodalom  9.b
Ruppert Dóra német nyelv és irodalom – történelem  8.a
Samu Csaba informatika – matematika – kémia, közoktatásvezető szakvizsga 9.c
Scheidler Géza testnevelés – egészségtan, közoktatásvezető szakvizsga
Scheidlerné Kiss Inez német nyelv és irodalom – testnevelés  10.b
Simonné Krum Eszter matematika – számítástechnika – fizika,
mérés-értékelés pedagógus szakvizsga
10.c
Stargl Szilvia ének – matematika, közoktatásvezető szakvizsga szaktanácsadó
Stróbl Teréz történelem – földrajz – társadalomismeret, pedagógus szakvizsga történelem mk. vez.
Tamás Erika német nyelv és irodalom, fejlesztő pedagógus, pedagógus szakvizsga 12.b
Tanner György fizika – vegyészmérnök, mérnöktanár, közoktatásvezető szakvizsga
Toderoné Reidl Rita egészségfejlesztés – testnevelés  11.c
Túri Krisztina angol nyelv és irodalom- történelem, bölcsész tanár angol mk. vez.
Unti Judit magyar
közoktatásvezető szakvizsga
Váczi Enikő német nyelv és irodalom – történelem – földrajz
közoktatásvezető szakvizsga
11.a német mk. vez.
Wiandt Péter informatika – fizika – matematika, mérés-értékelés pedagógus szakvizsga 12.c fizika – informatika mk. vez.
Eckart Steinhoff anyanyelvi lektor
Barabás Péter katolikus hittan, nevelő tanár, család és gyermekvédelmi tanár, kollégiumpedagógia kollégiumi nevelő
Beke Zoltán műszaki szakoktató, kollégiumpedagógia kollégiumi nevelő
Denkinger István történelem kollégiumi nevelő
Eckert Jánosné orosz nyelv és irodalom – népművelés – pedagógia szakos tanár, katolikus hitoktató kollégiumi nevelő
Ficsor Tamás történelem – földrajz – társadalomismeret, közoktatásvezető szakvizsga kollégiumi nevelő
Geisz Ildikó magyar nyelv és irodalom, magyar – népművelés kollégiumi nevelő
Kató Gyöngyi magyar-földrajz kollégiumi nevelő
Keszthelyi Zsolt történelem kollégiumi nevelő
Kőrösi Gábor Péter földrajz – történelem, közoktatásvezető szakvizsga kollégiumi nevelő
Lenczné Vrbovszki Judit magyar – ének-zene, tehetségfejlesztő tanár kollégiumi nevelő, szaktanácsadó
Lenkay Éva agrármérnök – mérnöktanár kollégiumi nevelő
Maár Dániel történelem kollégiumi nevelő
Tormássi Éva mérnöktanár, mentálhigiénés szakember, pedagógus szakvizsga kollégiumvezető helyettes, kollégiumi nevelő
Walter Erika földrajz – biológia, közoktatásvezető szakvizsga kollégiumi nevelő
Farkasné Örményi Zsuzsanna éjszakai felügyelő
Kontár Juraj grafikus tervező éjszakai felügyelő
Andorkáné dr. Tam Beatrix evangélikus hitoktató óraadó
Mészáros Zoltán református hitoktató óraadó
Illés Péter katolikus hitoktató óraadó