Tantestület

Gimnázium

  oszt.fő.

szak

beosztás
Andorka Gábor   történelem,
közoktatási vezető szakvizsga
igazgató
Magyariné Medve
Alexandra
angol nyelv és irodalom
minőségbiztosítás szakvizsga
mesterpedagógus,
szakértő igazgatóhelyettes
Gűth Tamás   német nyelv és irodalom;
tehetségfejlesztő tanár/szakvizsga
közoktatási vezető szakvizsga
igazgatóhelyettes
Nyitrai Menyhért   biológia – földrajz
pedagógia, közoktatási vezető szakvizsga
kollégiumvezető
Antóni Judit dr 12.d irodalom, magyar nyelv
orosz BA, hungarológia – magyar mint idegen nyelv
kutatótanár – jelölt
Árki Rita vizuális nevelőtanár;
matematika, közoktatási vezető szakvizsga
Berningné Galambos Mónika matematika – kémia (részmunkaidő)
gyakornok
Bozó Zsuzsanna 10.d magyar-művészettudomány, bölcsész és tanár
közoktatási vezető szakvizsga
Bölcsföldi Tünde matematika
Breining Beáta matematika – német nyelv
matematika vezető tanár, mentortanár szakvizsga
mesterpedagógus,
matematika mk.vez.
Bükösdi Gábor történelem szakos tanár, olasz nyelv és irodalom szakos tanár, rajz és vízuáliskultúra tanár
Csábrák János testnevelés – földrajz
Demeter Laura angol nyelv és irodalom, magyar nyelv és irodalom
Dévai Lajos 9.f matematika, kémia, számítástechnika
Dudásné Takács Judit 10.a német nyelv és irodalom, történelem
Eisensehr Mihály számítástechnika
Erményi Enikő angol nyelv és irodalom
Ferenczi Imre testnevelés
Friedszám Edit 10.e angol nyelv és irodalom
német vezető tanár, mentortanári szakvizsga
Futár Rajmundné 9.b angol nyelv és irodalom, magyar-orosz
Fülöp Gergely 12.b angol nyelv és irodalom
Gruber László történelem – földrajz szaktanácsadó
term.tud. mk.vez.
Győrffy Lilla magyar nyelv és irodalom
György Ferenc testnevelés, gyógytestnevelés, biológia testnevelés mk.vez.
Heidecker Edina 11.a német nyelv és irodalom
közoktatási vezető szakvizsga
Hohl Árpád matematika-fizika, informatika oktató szakképesítés
Hohlné Probszt Éva magyar – német nyelv és irodalom
Jenei József 9.d német nyelv és irodalom
Kecskés-Kiss Péter biológia, biológia-kémia, környezetvédelem –
biológia vezető tanár és mentortanár szakvizsga
mesterpedagógus
Kimle Mária matematika – fizika
Kolozsvári Mária matematika – fizika
Kosztancsek-Künsztler Marianna 8.a német nyelv
Kovács Ferenc német nemzetiségi nyelv
angol nyelv és irodalom
közoktatási vezető szakvizsga
Krausz Krisztina dr. kémia – biológia, közoktatási vezető szakvizsga (fizetés nélküli szabadságon)
Künsztlerné Klészátl
Melinda
matematika-fizika – egyetemi végzettség (részmunkaidő)
Kutnyánszkyné Bacskai
Eszter
12.d magyar- történelem,
drámapedagógia – pedagógus szakvizsga
magyar mk.vez.
Lovász Csilla magyar
Mester Balázs 11.d történelem,
mentálhigiénés szakember szakvizsga
Nagy Andrea 11.e biológia-földrajz
Nagy István fizika – kémia – néprajz
Nász Gyöngyi 9.c angol nyelv és irodalom
Pápai János biológia- kémia; biológus
közoktatási vezető szakvizsga
mesterpedagógus, szakértő
(fizetés nélküli szabadságon)
Péter Csaba 9.e biológia – történelem gyakornok
Perger Adrienne 10.b angol nyelv és irodalom – német nyelv és irodalom
Ruppert Dóra 9.a német nyelv és irodalom – történelem
Samu Csaba 10.c informatika, matematika-kémia
közoktatási vezető szakvizsga
Scheidler Géza testnevelés, egészségtan – egyetemi végzettség
közoktatási vezető szakvizsga
mesterpedagógus,  szakértő
Scheidlerné Kiss  Inez 11.b német nyelv és irodalom, testnevelés,
közoktatási vezető szakvizsga
Simonné Krum Eszter 11.c matematika-számítástechnika, fizika
mérés-értékelés pedagógus szakvizsga
Stargl Szilvia ének, matematika
közoktatási vezető szakvizsga
mesterpedagógus, szakértő
Stróbl Terézia történelem-földrajz-társadalomismeret, pedagógus szakvizsga társadalomismeret szakirányban mesterpedagógus, szakértő,
történelem mk.vez.
Tamás Erika német nyelv és irodalom
fejlesztő pedagógus szakvizsga
Tanner György fizika, vegészmérnök, mérnöktanár, közoktatási vezető szakvizsga
Toderoné Reidl Rita 12.c egészségfejlesztés-testnevelés
Túri Krisztina angol nyelv és irodalom-történelem, bölcsész tanár szak angol mk.vez.
Unti Judit 7.a magyar
közoktatási vezető szakvizsga
Váczi Enikő 12.a német nyelv és irodalom, történelem, földrajz
közoktatási vezető szakvizsga
német mk.vez.
Wiandt Péter matematika-fizika-informatika
mérés-értékelés pedagógus szakvizsga
fizika-informatika mk.vez.
Eckart Steinhoff anyanyelvi lektor
Kult Gabriella német nyelv és irodalom, testnevelés
Barabás Péter katolikus hittan tanár, nevelőtanár, család- és gyermekvédelmi tanár, kollégiumpedagógia kollégiumi nevelő
Beke Zoltán műszaki szakoktató, kollégiumpedagógia kollégiumi nevelő
Denkinger István történelem kollégiumi nevelő
Eckert Jánosné orosz nyelv és irodalom – népművelés, pedagógia szakos tanár, katolikus hitoktató kollégiumi nevelő
Geisz Ildikó magyar nyelv és irodalom – egyetemi végzettség
magyar – népművelés – főiskolai végzettség
kollégiumi nevelő
Maár Dániel történelem gyakornok
kollégiumi nevelő
Kató Gyöngyi magyar- földrajz kollégiumi nevelő
Keszthelyi Zsolt történelem kollégiumi nevelő
Kőrösi Gábor Péter földrajz-történelem
közoktatási vezető szakvizsga
kollégiumi nevelő
Lenczné Vrbovszki Judit magyar-ének-zene
tehetségfejlesztő szakvizsga
kollégiumi nevelő
mesterpedagógus, szakértő
Lenkay Éva agrármérnök-mérnöktanár,
pedagógus szakvizsga pszichológia területen
kollégiumi nevelő
Tormássi Éva mérnöktanár, mentálhigiénés szakember
pedagógus szakvizsga
kollégiumi nevelő
Walter Erika földrajz – biológia,
közoktatási vezető szakvizsga
kollégiumi nevelő
Csuma-Kovács Veronika könyvtárpedagógia, általános iskolai tanító könyvtáros
Makán Hargita teológia iskolalelkész
hittan mk.vez.
Bauer Adrienn laboráns laboráns
Kontár Juraj grafikus tervező éjszakai felügyelő
Farkasné Örményi Zsuzsanna érettségi éjszakai felügyelő
Andorkáné dr. Tam Beatrix evangélikus hitoktató hitoktató (óraadó)
Szőts Bálint katolikus hitoktató hitoktató (óraadó)
Mészáros Zoltán református hitoktató hitoktató (óraadó)
Győrffyné Pálos Ágota zongoratanár (óraadó)
Horváth Zoltán Gábor korrepetitor (matematika) (óraadó)

Az általános iskola tantestülete