Tantestület

Gimnázium

  szak beosztás
Andorka Gábor történelem szakos középiskolai tanár, református vallástanár, politológus, történelem szakos tanár,
szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető, szakvizsgázott pedagógus gyakorlatvezető mentortanári szakterületen
igazgató, mesterpedagógus, szakértő
Makán Hargita teológus iskolalelkész, hittan mk.vez.
Magyariné Medve
Alexandra
angol nyelv és irodalom szakos tanár
szakvizsgázott pedagógus minőségbiztosítási szakterületen
igazgatóhelyettes, mesterpedagógus,
közoktatási szakértő,szaktanácsadó
Gűth Tamás okleveles német nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, tehetségfejlesztő szaktanácsadó, szakvizsgázott pedagógus, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető igazgatóhelyettes
Keszthelyi Zsolt okleveles történelem szakos bölcsész és tanár, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető kollégiumvezető
Antóni Judit dr. magyar nyelv és irodalom szakos tanár, alkalmazott nyelvész, doctor universitatis kutatótanár,
Bachesz Zita főiskolai szintű német szakos tanár, okleveles orosz nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, földrajz szakos középiskolai tanár  óraadó
Baumgartnerné Mezei Bernadett testnevelő tanár, okleveles tánctanár (társastánc)  tánctanár
Bechtlel Helmut Herman dr. magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, irodalomtudomány doctor(PhD),

szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

kutatótanár
Berningné Galambos Mónika okleveles matematikatanár, okleveles kémiatanár tanár
Bozó Zsuzsanna okleveles magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, okleveles művészettudomány szakos középiskolai tanár, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető  tanár
Bölcsföldi Tünde okleveles matematika szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető  tanár
Bükösdi Gábor történelem szakos tanár, olasz nyelv és irodalom szakos tanár, rajz szakos tanár, okleveles rajz- és vizuáliskultúra-tanár  tanár
Csábrák János okleveles földrajz szakos tanár, okleveles általános iskolai testnevelő tanár, sportedző (atlétika)  tanár
Demeter Laura okleveles angoltanár, angol szakos tanár  tanár
Dévai Lajos okleveles matematikatanár, számítástechnika szakos tanár, okleveles matematika szakos általános iskolai tanár, okleveles kémia szakos általános iskolai tanár  tanár
Eckart Steinhoff német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, földrajz szakos középiskolai tanár  tanár, idegen nyelvi lektor
Eisensehr Mihály felsőfokú oktatási informatikus, okleveles technika szakos tanár  tanár
Erményi Enikő okleveles angoltanár  tanár
Ferenczi Imre okleveles testnevelő tanár  tanár
Friedszám Edit okleveles angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, német szakos nyelvtanár, szakvizsgázott pedagógus mentor- és vezető tanári ismeretek specializációval  tanár
Futár Rajmundné angol nyelv és irodalom szakos tanár, okleveles általános iskolai magyartanár, orosz nyelv és irodalom szakos tanár  tanár
Fülöp Gergely angol nyelv és irodalom szakos tanár,  tanár
Göbl László matematika szakos általános iskolai tanár, kémia szakos középiskolai tanár, kémia szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető mesterpedagógus, tanár
Gruber László okleveles földrajz szakos tanár, történelem szakos középiskolai tanár természettudományos munkaközösség-vezető, tanár
Győrffy Lilla Zsuzsanna magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár  tanár
György Ferenc gyógytestnevelő tanár, biológia szakos tanár, testnevelés szakos tanár, sportoktató (sí), sportedző (atlétika), testnevelés szakos tanár testnevelés munkaközösség- vezető, tanár
Heidecker Edina társadalomtudományi és gazdasági szakfordító és tolmács (német), német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető mesterpedagógus, tanár,

közoktatási szakértő

Jenei József okleveles történelem szakos bölcsész és tanár, okleveles német nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár  tanár
Káizer Bernadett magyar nyelv és irodalom szakos tanár, informatikus könyvtáros  tanár
Kecskés-Kiss Péter biológia szakos tanár, biológia szakos tanár, környezetvédelem szakos tanár, kémia szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus gyakorlatvezető mentortanári szakterületen mesterpedagógus, tanár
Kosztancsek-Künsztler Marianna okleveles német nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár  tanár
Kovács Zoltán általános iskolai tanító ének-zene műveltségi területen, biológia szakos tanár, okleveles biológiatanár, általános iskolai tanító természetismeret műveltségi területen  tanár
Kult Gabriella német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár  tanár
Künsztlerné Klészatl
Melinda
okleveles fizika szakos tanár, okleveles matematika szakos tanár  tanár
Kutnyánszkyné Bacskai
Eszter
okleveles történelemtanár, magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, szakvizsgázott pedagógus drámapedagógiai szakterületen magyar munkaközösség -vezető., mesterpedagógus,

tanár

Lovász Csilla okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár  tanár
Máté Norbert testnevelő tanár  tanár
Mester Balázs okleveles történelemtanár, mentálhigiénés szakember, szakvizsgázott pedagógus mentálhigiénés szakterületen  tanár
Nagy Andrea okleveles biológia szakos tanár, okleveles földrajz szakos tanár  tanár
Nász Gyöngyi okleveles angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, angol szakos nyelvtanár  tanár
Perger Adrienne okleveles angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, okleveles német nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár  tanár
Ruppert Dóra okleveles történelemtanár, okleveles némettanár  tanár
Samu Csaba számítástechnika szakos tanár, okleveles matematika szakos általános iskolai tanár, okleveles kémia szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető  tanár
Scheidlerné Kiss  Inez német nyelv és irodalom szakos tanár, művelődésszervező, testnevelő tanár, okleveles német nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető német munkaközösség-vezető,

tanár,

Simonné Krum Eszter okleveles általános iskolai matematikatanár, számítástechnika szakos tanár, okleveles matematika szakos tanár, okleveles fizika szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus a matematikai tudás értékelése területén  mesterpedagógus, tanár
Stargl Szilvia okleveles ének-zenetanár, karvezető, okleveles matematika szakos tanár, okleveles ének-zene tanár, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető mesterpedagógus, szaktanácsadó, tanár
Stróbl Terézia okleveles középiskolai földrajztanár, társadalom és állampolgári ismeretek szakos tanár, okleveles történelem szakos középiskolai tanár, szakvizsgázott pedagógus társadalom és állampolgári ismeretek területen mesterpedagógus, közoktatási szakértő,
történelem munkaközösség­- vezető
Takács Judit okleveles némettanár, okleveles történelemtanár  tanár
Tamás Erika német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, fejlesztőpedagógus, felsőfokú óvónő, okleveles német nemzetiségi szakos általános iskolai tanár, szakvizsgázott pedagógus mesterpedagógus, közoktatási szakértő, tanár
Tanner György okleveles fizikatanár, mérnöktanár (műszaki), vegyészmérnök, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető  mesterpedagógus, tanár
Telek Máté okleveles tánctanár (társastánc), táncos és próbavezető  tanár
Toderoné Reidl Rita okleveles egészségfejlesztés-tanár, okleveles testnevelő tanár, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető  tanár
Túri Krisztina okleveles angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, történelem szakos középiskolai tanár angol munkaközösség­-vezető, tanár
Unti Judit okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető  tanár
Váczi Enikő német nemzetiségi nyelvtanár, okleveles német nemzetiségi szakos bölcsész és tanár, okleveles történelemtanár, földrajz szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető mesterpedagógus, közoktatási szakértő, tanár
Wiandt Péter okleveles fizika szakos tanár, okleveles matematika szakos tanár, okleveles fizika szakos tanár, számítástechnika szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus a természettudományi tudás értékelése területén mesterpedagógus,
fizika-informatika munkaközösség-vezető,tanár
Wiandtné Gál Zsuzsanna matematika szakos általános iskolai tanár, ének-zene szakos általános iskolai tanár, általános iskolai tanító angol műveltségi területen  tanár
Antal Ferenc általános gépkezelő és karbantartó  éjszakai nevelő
Barabás Péter katolikus hittanár, okleveles hittanár-nevelő tanár, okleveles család- és gyermekvédő tanár kollégiumi nevelő
Beke Zoltán műszaki szakoktató, kollégiumpedagógia kollégiumi nevelő
Csötönyi Nóra matematikus, matematika szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető kollégiumi nevelő
Denkinger István okleveles történelemtanár, történelem szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető kollégiumi nevelő
Eckert Jánosné pedagógia szakos tanár és szakpedagógus, orosz szakos általános iskolai tanár, népművelő, hittanár-nevelő tanár kollégiumi nevelő
Fenyvesi Bernadett általános iskolai tanító vizuális nevelés műveltségi területen, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető kollégiumi nevelő
Geisz Ildikó magyar: irodalom-nyelvészet szakos középiskolai tanár, magyar nyelv és irodalom szakos tanár, népművelő kollégiumi nevelő
Grófné Kató Gyöngyi okleveles magyartanár, okleveles földrajztanár kollégiumi nevelő
Kőrösi Gábor Péter földrajz szakos középiskolai tanár, történelem szakos középiskolai tanár, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető kollégiumi nevelő
Lenkay Éva okleveles agrármérnök, okleveles mérnöktanár (agrár), szakvizsgázott pedagógus kollégiumi nevelő
Maár Dániel történelem alapszakos bölcsész, okleveles történelem szakos középiskolai tanár kollégiumvezető helyettes
Tormássi Éva közgazdász szakmérnök, mentálhigiénés szakember, kertész üzemmérnök, kertészmérnök-tanár, szakvizsgázott pedagógus mentálhigiénés szakterületen kollégiumi nevelő
Csuma-Kovács Veronika nemzetiségi (német) tanító, általános iskolai tanító, okleveles könyvtárpedagógia-tanár könyvtáros
Jovánczay Judit anyagmérnök, műszaki menedzser laboráns
Gál Alfréd  református hitoktató
Illés Péter  katolikus hitoktató
Mészáros Zoltán  református hitoktató
Révész Bernadett  katolikus hitoktató

Az általános iskola tantestülete