Tisztelt Szülő!

Gyermeke gimnáziumi tanulmányainak befejező két éve elsősorban a Hogyan tovább?-ról szól. A felsőoktatási elvárásokhoz igazodva (emelt érettségi) szeretnénk fakultatív többletórákkal segíteni őt. Az utolsó évek tanulmányi eredménye, az érettségin nyújtott teljesítmény meghatározza helyét a felsőoktatási rendszerben, befolyásolja, hogy államilag támogatott vagy költségtérítéses formát választhat.

A fakultációs tárgyak jó megválasztása nagy körültekintést és felnőtt bölcsességet igényel. Ebben szeretnénk segíteni néhány információval.

Miből tevődnek össze a felvételi pontszámok (maximum 500 pont)?
(Forrás: https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2021A)

 • Egyrészt a tanulmányi pontokból (200 pont). A magyar, a matematika, a történelem, egy idegen nyelv és egy természettudományos tantárgy (fizika, biológia, kémia vagy földrajz) utolsó két év végi osztályzatának kétszerese (ez 100 pont lehet). Ehhez járul még az érettségi bizonyítványban szereplő 4 kötelező és 1 választható tantárgy százalékos eredményének egész számra kerekített átlaga (újabb 100 pont).
 • Az érettségi pontok (200 pont) az előírt vagy választható két érettségi tantárgy százalékos eredményét takarják.
 • Többletpontként maximum 100 pont szerezhető:
  – az emelt szintű érettségi vizsgáért 50 pont;
  – nyelvvizsgáért – a középfokú komplex nyelvvizsgáért 28 pont, a felsőfokúért 40 pont
  – OKTV: 1-10. hely = 100 pontot, 11-20. hely = 50 pontot, 21-30. hely = 25 pontot jelent.

Miben tud segíteni a család?

 • Ha jól átgondolt, körültekintő döntést hoznak a fakultáció választásban, hogy ne kelljen ezen később változtatni.

Miben tud segíteni az iskola?

 • Szándékunk szerint a legnagyobb kínálatot szeretnénk biztosítani a választható tárgyakból (az induló csoportlétszámok minimuma 8 fő).
 • A fakultációk (2+2 órában) csoportmunkában zajlanak.
 • A fakultációs órákat a továbbtanulásban jártas tanárok egyéni tanmenettel tartják, a tanulók teljesítményét önálló fakultációs jeggyel értékelik.

Megváltoztatható – e az Ön döntése?

 • Igen, évente, a szülő írásos kérelme alapján, szaktanári jóváhagyással, különbözeti vizsgával.

Meddig kell döntenie?

 • Március 31-ig a fakultációválasztási igények előzetes felmérésének ideje.
  Az iskola honlapján található felületen történő igényfelmérést követően visszaigazoljuk a megszervezhető kínálatot, és abból véglegesített döntést várunk május 15-ig

Kitől kérhet Ön bővebb felvilágosítást, segítséget?

 • Az osztályfőnököktől és a szaktanároktól a délelőtti fogadóóráikon, Magyariné Medve Alexandra igazgatóhelyettestől a 451-719-es telefonszámon vagy személyesen.

Idegen nyelvi választás:

Iskolánk a Pedagógiai programjának megfelelően a 11. évfolyamtól a nem emelt nyelvi csoportokban tanuló diákok számára választási lehetőséget kínál abban, hogy a két idegen nyelv közül melyiket szeretnék magasabb óraszámban (5 óra) tanulni.

Erről is nyilatkoznia kell a tanulónak
az alábbi linken található űrlapon:

Fakultáció választás

Mielőtt döntenének, kérem, tanulmányozzák át figyelmesen a leírtakat, és szíveskedjenek előzetes igényeiket határidőre jelezni.

Szívélyes üdvözlettel:

Andorka Gábor
igazgató

Kelt: Bonyhádon, 2021. február 15-én