Tisztelt Szülő!

Gyermeke gimnáziumi tanulmányainak befejező két éve elsősorban a Hogyan tovább?-ról szól.

A felsőoktatási elvárásokhoz igazodva szeretnénk fakultatív többletórákkal segíteni őt, hiszen ebben a két évben dől el, hogy milyen életpályát választhat. Az utolsó évek tanulmányi eredménye, az érettségin nyújtott teljesítmény meghatározza helyét a felsőoktatási rendszerben, befolyásolja, hogy államilag támogatott vagy költségtérítéses formát választhat.

A fakultáció jó megválasztása nagy körültekintést és felnőtt bölcsességet igényel. Ebben szeretnénk segíteni néhány információval.

Miből tevődnek össze a felvételi pontszámok (maximum 500 pont)?

 • Egyrészt a tanulmányi pontokból (200 pont). A magyar, a matematika, a történelem, egy idegen nyelv és egy természettudományos tantárgy (fizika, biológia, kémia vagy földrajz) utolsó két év végi osztályzatának kétszerese (ez 100 pont lehet). Ehhez járul még az érettségi bizonyítványban szereplő 4 kötelező és 1 választható tantárgy százalékos eredményének egész számra kerekített átlaga (újabb 100 pont).
 • Az érettségi pontok (200 pont) az előírt vagy választható két érettségi tantárgy százalékos eredményét takarják. Az általános orvosi, fogorvosi, gyógyszerész, állatorvosi egységes, osztatlan képzés esetén mindkét érettségi tárgyat emelt szinten kell teljesíteni. Egy emelt szintű érettségi kell a bölcsészettudományi, a jogi, a gazdaságtudományi, a műszaki valamint a társadalomtudományi képzési terület szakjain, illetve az erdőmérnöki szakon.
 • Többletpontként maximum 100 pont szerezhető:
 • az emelt szintű érettségi vizsgáért 50 pont;
 • nyelvvizsgáért – a középfokú komplex nyelvvizsgáért 28 pont, a felsőfokúért 40 pont
 • OKTV: 1-10. hely = 100 pontot, 11-20. hely = 50 pontot, 21-30. hely = 25 pontot jelent.
 • A jelentkezéshez a minimális pontszám 280 pont.

Miben tud segíteni a család?

 • Ha jól átgondolt, körültekintő döntést hoznak a fakultáció választásban, hogy ne kelljen ezen később változtatni.

Miben tud segíteni az iskola?

 • Szándékunk szerint a legnagyobb kínálatot szeretnénk biztosítani a választható tárgyakból (az induló csoportlétszámok minimuma 8 fő).
 • A fakultációk (2+2 órában) csoportmunkában
 • A fakultációs órákat a továbbtanulásban jártas tanárok egyéni tanmenettel tartják, a tanulók teljesítményét önálló fakultációs jeggyel értékelik.
 • Valamennyi fakultációs órát a délelőtti tanrendbe illesztjük.

 Megváltoztatható – e az Ön döntése?

 • Igen, félévenként, a szülő írásos kérelme alapján, szaktanári jóváhagyással, különbözeti vizsgával.

 Meddig kell döntenie?

 • Április 10-25. a fakultációválasztási igények előzetes felmérésének ideje.

Az iskola honlapján található felületen történő igényfelmérést követően visszaigazoljuk a megszervezhető kínálatot, és abból véglegesített döntést várunk május 14-ig.

 Kitől kérhet Ön bővebb felvilágosítást, segítséget?

 • Az osztályfőnököktől és a szaktanároktól a délelőtti fogadóóráikon, Futár Rajmundné igazgatóhelyettestől a 74/451-719-es, vagy a 20/7700277-es telefonszámon vagy személyesen.

 Idegen nyelvi választás:

Iskolánk a Pedagógiai programjának megfelelően a 11. évfolyamtól a nem emelt nyelvi csoportokban tanuló diákok számára választási lehetőséget kínál abban, hogy a két idegen nyelv közül melyiket szeretnék magasabb óraszámban tanulni.

Erről is nyilatkoznia kell a tanulónak az alábbi linken található űrlapon:

Fakultáció választás

Mielőtt döntenének, kérem, tanulmányozzák át figyelmesen a leírtakat, és szíveskedjenek előzetes igényeiket határidőre jelezni.

Szívélyes üdvözlettel:

Andorka Gábor
igazgató