Országos Lotz János szövegértési és helyesírási verseny

lotz

A versenyről szóló cikk az Anyanyelv-pedagógia szakfolyóiratban: http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=534

A versenyt a Nemzeti Tehetség Program támogatja

ntp

ofi

emmi

emet

Lotz János szövegértési és helyesírási verseny magyarországi és határon túli 4., 7-8-9-10. évfolyamos diákoknak

 Versenykiírás a 2019/20-as tanévre

 

A verseny meghirdetője:

Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola, Kiváló Akkreditált Tehetségpont

 A verseny célja:

 • a magyar nyelv ápolása,
 • a szövegértés mint kulcskompetencia fejlesztése,
 • a helyesírás alaposabb elmélyítése,
 • a tanulók nyelvi érzékenységének fokozása,
 • dr. Lotz János (1913-1973) világhírű nyelvészprofesszor, az MTA tiszteletbeli tagja, a George Washington-díj kitüntetettje életének és munkásságának széles körben való megismertetése a tollbamondások és szövegértési feladatok segítségével.

További célok:

 • a pontos fogalomhasználat kialakítása, a szókincs fejlesztése,
 • a vázlatkészítés fortélyainak elsajátítása,
 • állítások valóságtartalmának vizsgálata,
 • tartalmi összefoglaló készítése,
 • alapvető logikai viszonyok feltárása indoklással (ok-okozati összefüggések),
 • érvelési feladat: véleményformálás, indoklás a háttértudás mozgósításával,
 • megfigyelési képességek felhasználása,
 • a vizuális kommunikációs szerepek felismerése,
 • a képi és verbális ismeretek összehangolása,
 • nyelvi kreativitás ösztönzése.

A verseny során gondot fordítunk a pedagógusok szakmai továbbképzésére, a döntőn a gyakorlatban is jól használható elméleti-módszertani előadásokat szervezünk.

 A verseny kategóriái korcsoportok szerint:

I. korcsoport általános iskola 4. osztályos tanulói
II. korcsoport: 7. osztályos általános iskolai vagy gimnáziumi tanulók
III. korcsoport: 8. osztályos általános iskolai vagy gimnáziumi tanulók
IV. korcsoport: 9. osztályos tanulók
V. korcsoport: 10. osztályos tanulók

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint:

A versenyen az általános iskolák 4. évfolyamos,  általános- és középiskolák 7-8. évfolyamos diákjai, valamint a középiskolák 9-10. évfolyamos diákjai vehetnek részt.

A jelentkezés és a részvétel feltételei:

Jelentkezhet minden tanuló, aki a fenti korcsoportban tanul.

A versenyen való részvétel kizáró okai:

ha a tanuló a versenyfeladatok megoldását nem a megadott helyszínen és időpontban végzi

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:

A helyesírás és szövegértés anyaga a NAT évfolyamonként meghatározott követelményeire épül. A felkészüléshez A magyar helyesírás szabályai 12. kiadását (Akadémiai Kiadó) ajánljuk.

http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/sajtoszoba/
A_magyar_helyesiras_szabalyai_Valtozasok.pdf

A nevezés módja, határideje

Az iskolák 2019. november 15-ig jelezzék nevezési szándékukat a következő linken:

Nevezési díj:         nincs

Fordulók (időpontok, helyszínek, a fordulók feladatainak rövid ismertetése):

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:

Az első forduló: 2019. november 21. (csütörtök) 14.00 – 15.30 óráig.

A forduló anyagát a jelentkező iskolák elektronikus úton (e-mailben) az országos szervezőktől kapják meg 2019. november 19-én, kedden. A helyi szervezők az utasításoknak megfelelően gondoskodnak a feladatlapok sokszorosításáról. A tanulók saját iskolájukban, országosan azonos időpontban oldják meg a versenyfeladatokat. Megoldási idő: 90 perc

A feladatsort központi javítókulcs és pontozási útmutató alapján a szaktanár javítja. A megadott ponthatárt elért tanulókat a verseny honlapján regisztrálni kell, majd feladatlapjaikat az iskola igazgatója postázza az országos szervezőkhöz 2019. november 30-ig (beérkezési határidő). A feladatok felüljavítása és az elért pontszámok összesítése után korcsoportonként a legeredményesebb 20-25 versenyzőt hívják meg a megyei fordulóra.

Az országos szervezők 2019. december 15-ig értesítik a megyei fordulóba jutott versenyzők iskoláit és diákjait a verseny honlapján keresztül, http://www.pseg.hu/?page_id=53.

A verseny fordulóiban a tanulók írásbeli feladatokat oldanak meg (tollbamondás, szövegértési, helyesírási feladatok). Az egyes fordulók feladatai 7-9 változatos feladattípust tartalmaznak, melyeket a korosztály iskolarendszerű oktatásához igazítunk. A szövegértési feladatok és tollbamondások szövegei Lotz János életéhez és munkásságához kapcsolódnak. Előző évek feladatait a http://www.pseg.hu/?page_id=53 oldalon találják meg.

Második, megyei / fővárosi írásbeli forduló: 2020. január 23. (csütörtök) 14.00 – 15.30-ig.

Helye : az országos szervezők által felkért iskolák minden megyében.

A megyei forduló lebonyolításáról a versenyben közreműködő intézmények a szervező intézmény útmutatása alapján gondoskodnak. Megoldási idő: 90 perc. A forduló feladatlapjait javítás nélkül a szervező iskola igazgatója az országos szervezőknek ajánlott küldeményként adja fel a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium címére legkésőbb 2020. január 24-én. Az országos döntőbe a verseny második (megyei/fővárosi) fordulójában elért pontszámok összesítése alapján országosan évfolyamonként a legeredményesebb 20-25 tanulót a szervező intézmény, a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium hívja be. Az érintett iskolák értesítésének határideje: 2020. február 15. a verseny honlapján keresztül. http://www.pseg.hu/?page_id=53

Harmadik, országos döntő: 2020. március 20-21. (péntek-szombat)

Helyszín: Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium, 7150 Bonyhád, Kossuth u. 4.

A döntőre évfolyamonként a legeredményesebb 25 versenyzőt hívjuk meg.

A döntőn való részvétel ingyenes, a versenyzők valamint a kísérő tanárok költségei (étkezési, szállás, úti) a résztvevő iskolákat terhelik. A szállás és étkezés (reggeli, ebéd, vacsora) díja 6000 Ft/fő. Elhelyezés 3-4 fős kollégiumi szobákban.

A verseny során gondot fordítunk a pedagógusok szakmai továbbképzésére, a döntőn a gyakorlatban is jól használható elméleti-módszertani előadásokat szervezünk.

Az eredmények közzétételének módja:

A válogatóversenyek eredményét a szervező intézmények saját honlapjukon, a megyei és az országos döntő eredményét a http://www.pseg.hu/?page_id=53 honlapon tesszük közzé.

Díjazás:

A megyei és fővárosi versenyeken minden résztvevő emléklapot, az 1-3. helyezett diákok  oklevelet kapnak.

Az országos döntőn a következő jutalmakat osztjuk ki:

 • emléklap és jutalomkönyv minden évfolyamon az 11-20. helyezett diákoknak,
 • oklevél és jutalomkönyv minden évfolyamon az 1-10. helyezett diákoknak, valamint emléklap a felkészítő tanároknak.

A szervezők elérhetősége:

Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium, 7150 Bonyhád, Kossuth u. 4. Szervező: Lenczné Vrbovszki Judit, tel: 74/451-719, fax: 74/550-174, mobil: 20/824-6965

e-mail: lotzverseny@gmail.com ,

weboldal: http://www.pseg.hu/?page_id=53


Tisztelt Kolléga, Versenyző, Szülő, Tanuló!

Ezúton tájékoztatom, hogy a kialakult koronavírus helyzet miatt a márciusban szervezett versenyeink, sportversenyeink, rendezvényeink ELMARADNAK.

Versenyszervezőink e-mailben is megpróbálják mindenkivel felvenni a kapcsolatot és „személyesen” közölni ezen információt.

Mindannyiunk elemi érdeke, hogy a fertőzést megelőzzük, ezért szíves megértésüket kérjük. 

2019/2020-as tanév:

4. évfolyam

7. évfolyam

8. évfolyam

9. évfolyam

10. évfolyam


2018/2019-es tanév:

4. évfolyam

7. évfolyam

8. évfolyam

9. évfolyam

10. évfolyam

 


2017/2018-as tanév:

4. évfolyam

7. évfolyam

8. évfolyam

9. évfolyam

10. évfolyam

 


2016/2017-es tanév:

Szakmai beszámoló: beszamolo_2017.pdf

4. évfolyam

7. évfolyam

8. évfolyam

9. évfolyam

10. évfolyam

 

2015/2016-os tanév:

Szakmai beszámoló: beszamolo_2016.pdf

4. évfolyam

7. évfolyam

8. évfolyam

9. évfolyam

10. évfolyam

2014/2015-ös tanév:

Szakmai beszámoló: beszamol-2015.pdf

4. évfolyam

7. évfolyam

8. évfolyam

2013/2014-es tanév:

4. évfolyam

7. évfolyam

8. évfolyam

2012/2013-as tanév:

4. évfolyam

7. évfolyam

8. évfolyam

2011/2012-es tanév:

4. évfolyam

 • I. forduló: feladatok, megoldások, eredmények
 • II. forduló: feladatok, megoldások, eredmények
 • III. forduló: feladatok, megoldások, eredmények

7. évfolyam

8. évfolyam