Országos Lotz János szövegértési és helyesírási verseny

lotz

A versenyről szóló cikk az Anyanyelv-pedagógia szakfolyóiratban: http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=534

A versenyt a Nemzeti Tehetség Program támogatja

ntp

ofi

emmi

emet

 

Lotz János szövegértési és helyesírási verseny magyarországi és határon túli 4., 7-8-9-10. évfolyamos diákoknak

Versenykiírás a 2018/19-es tanévre

A verseny meghirdetője:

Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium, Kiváló Akkreditált Tehetségpont

A verseny célja:
– a magyar nyelv ápolása,
– a szövegértés mint kulcskompetencia fejlesztése,
– a helyesírás alaposabb elmélyítése,
– a tanulók nyelvi érzékenységének fokozása,
– dr. Lotz János (1913-1973) világhírű nyelvészprofesszor, az MTA tiszteletbeli tagja, a George Washington Díj kitüntetettje életének és munkásságának széles körben való megismertetése a tollbamondások és szövegértési feladatok segítségével.

További célok:
– a pontos fogalomhasználat kialakítása, a szókincs fejlesztése,
– a vázlatkészítés fortélyainak elsajátítása,
– állítások valóságtartalmának vizsgálata,
– tartalmi összefoglaló készítése,
– alapvető logikai viszonyok feltárása indoklással (ok-okozati összefüggések),
– érvelési feladat: véleményformálás, indoklás a háttértudás mozgósításával,
– megfigyelési képességek felhasználása,
– a vizuális kommunikációs szerepek felismerése,
– a képi és verbális ismeretek összehangolása,
– nyelvi kreativitás ösztönzése.

A verseny során gondot fordítunk a pedagógusok szakmai továbbképzésére, a döntőn a gyakorlatban is jól használható elméleti-módszertani előadásokat szervezünk.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint:

 •     I. korcsoport általános iskola 4. osztályos tanulói. (csak Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar, Heves, Komárom, Pest, Somogy, Szabolcs-Szatmár, Tolna és Veszprém megyében.)
 •     II. korcsoport: 7. osztályos általános iskolai vagy gimnáziumi tanulók
 •     III. korcsoport: 8. osztályos általános iskolai vagy gimnáziumi tanulók
 •     IV. korcsoport: 9. osztályos tanulók
 •     V. korcsoport: 10. osztályos tanulók

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint:
A versenyen az általános iskolák 4. évfolyamos,  általános- és középiskolák 7-8. évfolyamos diákjai, valamint a középiskolák 9-10. évfolyamos diákjai vehetnek részt.

A jelentkezés és a részvétel feltételei:
Jelentkezhet minden tanuló, aki a fenti korcsoportban tanul.

A versenyen való részvétel kizáró okai:
– ha a tanuló a versenyfeladatok megoldását nem a megadott helyszínen és időpontban végzi

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
A helyesírás és szövegértés anyaga a NAT évfolyamonként meghatározott követelményeire épül. A felkészüléshez A magyar helyesírás szabályai 12. kiadását (Akadémiai Kiadó) ajánljuk.
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/sajtoszoba/
A_magyar_helyesiras_szabalyai_Valtozasok.pdf

A nevezés módja, határideje
Az iskolák 2018. november 18-ig jelezzék nevezési szándékukat a következő linken:

Nevezési díj:    nincs

Fordulók (időpontok, helyszínek, a fordulók feladatainak rövid ismertetése):
A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:

Az első forduló: 2018. november 22. (csütörtök) 14.00 – 15.30 óráig.
A forduló anyagát a jelentkező iskolák elektronikus úton (e-mailben) az országos szervezőktől kapják meg 2018. november 20-án, kedden. A helyi szervezők az utasításoknak megfelelően gondoskodnak a feladatlapok sokszorosításáról. A tanulók saját iskolájukban, országosan azonos időpontban oldják meg a versenyfeladatokat. Megoldási idő: 90 perc

A feladatsort központi javítókulcs és pontozási útmutató alapján a szaktanár javítja. A megadott ponthatárt elért tanulókat a verseny honlapján regisztrálni kell, majd feladatlapjaikat az iskola igazgatója postázza az országos szervezőkhöz 2018. november 30-ig (beérkezési határidő). A feladatok felüljavítása és az elért pontszámok összesítése után korcsoportonként a legeredményesebb 20-25 versenyzőt hívják meg a megyei fordulóra.

Az országos szervezők 2018. december 15-ig értesítik a megyei fordulóba jutott versenyzők iskoláit és diákjait a verseny honlapján keresztül, http://www.pseg.hu/?page_id=53.
A verseny fordulóiban a tanulók írásbeli feladatokat oldanak meg (tollbamondás, szövegértési, helyesírási feladatok). Az egyes fordulók feladatai 7-9 változatos feladattípust tartalmaznak, melyeket a korosztály iskolarendszerű oktatásához igazítunk. A szövegértési feladatok és tollbamondások szövegei Lotz János életéhez és munkásságához kapcsolódnak. Előző évek feladatait a http://www.pseg.hu/?page_id=53 oldalon találják meg.

Második, megyei / fővárosi írásbeli forduló: 2019. január 24. (csütörtök) 14.00 – 15.30-ig.
Helye : az országos szervezők által felkért iskolák minden megyében.
A megyei forduló lebonyolításáról a versenyben közreműködő intézmények a szervező intézmény útmutatása alapján gondoskodnak. Megoldási idő: 90 perc. A forduló feladatlapjait javítás nélkül a szervező iskola igazgatója az országos szervezőknek ajánlott küldeményként adja fel a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium címére legkésőbb 2019. január 25-én. Az országos döntőbe a verseny második (megyei/fővárosi) fordulójában elért pontszámok összesítése alapján országosan évfolyamonként a legeredményesebb 20-25 tanulót a szervező intézmény, a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium hívja be. Az érintett iskolák értesítésének határideje: 2019. február 15. a verseny honlapján keresztül. http://www.pseg.hu/?page_id=53

Harmadik, országos döntő: 2019. március 22-23. (péntek-szombat)
Helyszín: Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium, 7150 Bonyhád, Kossuth u. 4.
A döntőn való részvétel ingyenes, a versenyzők valamint a kísérő tanárok költségei (étkezési, szállás, úti) a résztvevő iskolákat terhelik.
A verseny során gondot fordítunk a pedagógusok szakmai továbbképzésére, a döntőn a gyakorlatban is jól használható elméleti-módszertani előadásokat szervezünk.

Az eredmények közzétételének módja:
A válogatóversenyek eredményét a szervező intézmények saját honlapjukon, az
országos döntő eredményét a http://www.pseg.hu/?page_id=53 honlapon tesszük közzé.

Díjazás:
A megyei és fővárosi versenyeken minden résztvevő emléklapot, az 1-3. helyezett diákok oklevelet kapnak.
Az országos döntőn a következő jutalmakat osztjuk ki:
– emléklap és jutalomkönyv minden évfolyamon az 11-20. helyezett diákoknak,
– oklevél és jutalomkönyv minden évfolyamon az 1-10. helyezett diákoknak, valamint emléklap a felkészítő tanároknak.

A szervezők elérhetősége:
Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium, 7150 Bonyhád, Kossuth u. 4. Szervező: Lenczné Vrbovszki Judit, tel: 74/451-719, fax: 74/550-174, mobil: 20/824-6965
e-mail: lotzverseny@gmail.com ,
weboldal: http://www.pseg.hu/?page_id=53

 

Kedves Kollégák!

Szívből gratulálok a döntőn elért eredményekhez!
Az át nem vett okleveleket és könyveket április elején postán elküldjük az iskoláknak.
Köszönöm a felkészítő tanárok lelkes munkáját! További sok sikert kívánok mindenkinek!
Lenczné Vrbovszki Judit Anikó főszervező

2018/2019-es tanév:

4. évfolyam

 • Versenykiírás
 • I. forduló: feladatok, megoldások, eredmények
 • II. forduló: feladatok, megoldások, eredmények
 • III. forduló: feladatok, megoldások, eredmények

7. évfolyam

 • Versenykiírás
 • I. forduló: feladatok, megoldások, eredmények
 • II. forduló: feladatok, megoldások, eredmények
 • III. forduló: feladatok, megoldások, eredmények

8. évfolyam

 • Versenykiírás
 • I. forduló: feladatok, megoldások, eredmények
 • II. forduló: feladatok, megoldások, eredmények
 • III. forduló: feladatok, megoldások, eredmények

9. évfolyam

 • Versenykiírás
 • I. forduló: feladatok, megoldások, eredmények
 • II. forduló: feladatok, megoldások, eredmények
 • III. forduló: feladatok, megoldások, eredmények

10. évfolyam

 • Versenykiírás
 • I. forduló: feladatok, megoldások, eredmények
 • II. forduló: feladatok, megoldások, eredmények
 • III. forduló: feladatok, megoldások, eredmények

 


2017/2018-as tanév:

4. évfolyam

7. évfolyam

8. évfolyam

9. évfolyam

10. évfolyam

 


2016/2017-es tanév:

Szakmai beszámoló: beszamolo_2017.pdf

4. évfolyam

7. évfolyam

8. évfolyam

9. évfolyam

10. évfolyam

 

2015/2016-os tanév:

Szakmai beszámoló: beszamolo_2016.pdf

4. évfolyam

7. évfolyam

8. évfolyam

9. évfolyam

10. évfolyam

2014/2015-ös tanév:

Szakmai beszámoló: beszamol-2015.pdf

4. évfolyam

7. évfolyam

8. évfolyam

2013/2014-es tanév:

4. évfolyam

7. évfolyam

8. évfolyam

2012/2013-as tanév:

4. évfolyam

7. évfolyam

8. évfolyam

2011/2012-es tanév:

4. évfolyam

 • I. forduló: feladatok, megoldások, eredmények
 • II. forduló: feladatok, megoldások, eredmények
 • III. forduló: feladatok, megoldások, eredmények

7. évfolyam

8. évfolyam