Különös közzétételi lista

1.a: A felvételi lehetőségről a Beiskolázás/Felvételi tájékoztató hivatkozás alatt olvashatnak.

1.b: A beiratkozás időpontja: 2019. június 21. (péntek). A teendőkről külön értesítést küldünk.
A fenntartó által engedélyezett osztályokról, csoportokról a Beiskolázás/Felvételi tájékoztató hivatkozás alatt olvashatnak.

1.c: A térítési díjról, tandíjról és egyéb díjfizetési kötelezettségekről a pénzügyi információk hivatkozás alatt olvashatnak.

1.d: A 2015/2016-os tanévben a Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya tartott ellenőrzést közegészségügyi témában (gimnázium, kollégium). TO04R/087/2015. jegyzőkönyv alapján mindent rendben találtak.
A Fenntartó részéről az alábbi két ellenőrzés történt:
– a felvételi eljárás (2015/2016. tanév) nyilvánosságra hozatalában történt észrevétel, melyben megállapították, hogy az elért összesítő eredményt és a felvétel eredményét is tartalmazza a táblázat. A jelzés alapján a felvételi listát a rendeletben leírtak szerint módosítottuk.
– a feladatbővítéssel járó ellenőrzések (Vörösmarty Mihály Általános Iskola – Bonyhád – átvétele) folyamatos konzultáció, egyeztetés az érintett felekkel.

1.e: Az intézmény nyitva tartása: hétköznapokon 6.00 – 17.00 között. Az intézmény hétvégén –  kivételes esetektől (pl. munkanap áthelyezés, iskolai rendezvény) zárva van. Az éves munkaterv a Gimnázium/Ütemterv hivatkozás alatt található.

1.f: Pedagógiai-szakmai ellenőrzés az elmúlt tanévben:

Értékelés 1.
Kiemelkedő területek:
Az órán alkalmazott módszerei teljes mértékben a kompetenciák fejlesztését támogatják
Az tanítás során tudatosan törekszik a tanulók motiválására.
Tanítványaiban eredményesen alakítja ki az önálló ismeretszerzés, kutatás igényét. A gyakorlás fontosságáról, eredményességéről minta adásával győzi meg tanulóit.
A tehetséges tanulókat a zeneiskolába történő beiskolázásra ösztönzi, fellépési lehetőségekkel, énekkari munkával biztosítja a fejlesztés lehetőségét.
Értékközvetítő tevékenységét küldetésnek tekinti. Koncertprogramok, kórustalálkozók, operalátogatások szervezése, énekkari munka gazdagítja tanári tevékenységét.
Visszajelzéseivel, egyénre és csoportra szabott értékeléssel segíti a tanulók fejlődését, önértékelését.
Az általa vállalt iskolai feladatok megvalósítása során teljes önállósággal működik az ötlettől a megvalósításig.
Szakmai kapcsolatrendszere kiterjed az intézményen kívüli települési, egyházi, országos szakmai és zenei szervezetek irányába.
Fejleszthető területek:
A megbeszélésekben, vitákban meggyőzhetősége a megkezdett úton fejleszthető.

Értékelés 2.
Kiemelkedő területek:
Pedagógiai-módszertani felkészültség, tanulói motiváció, a tanulói önálló gondolkodásra nevelés. (A foglalkozáslátogatáson szerzett tapasztalatok, a vezetői interjú és az intézményi értékelés elemei: kollégák kérdőíve)
A célok megvalósításában, a folyamatban, a tanulók tevékenységére támaszkodik, munkáltat és együttműködésre késztet. Aktivitásra és teljesítményre motiválja diákjait.
A közösségfejlesztés érdekében sok tanórán kívüli programot szervez diákjainak. (Színház, opera, könyvtár, mozi, tanulmány utak, kirándulások, verseny, egyéb programok.)
Sok-sok élet- és pedagógiai helyzetben nagyon jól együttműködő diákkal, szülővel kollégával, ahol sikeres folyamatokban értek el nagyszerű eredményeket. Több pedagógiai innováció ötletgazdája, kidolgozója, végrehajtója. Intézményen belül a kollégiumi munkáján felül sok más dologgal foglalkozik: versenyszervezés, programok szervezése, pályázatok írása, pályázatok menedzselése, publikációk, tanfolyamok, előadások, workshopok tartása.
Nagyon innovatív pedagógus. Rengeteg pályázat vezetője, irányítója. Országos versenyek szervezője, lebonyolítója. Saját innovációt is kidolgozó és megvalósító szakember. Könyvek szerkesztője, kutat, publikál. Tehetségsegítő Tanács titkára, iskolai tehetségpont vezetője. (Szakmai életút, pedagógussal és vezetővel folytatott interjú.)

Fejleszthető területek:
A digitális eszközök magabiztosabb használata. (A foglalkozáshoz kapcsolódó PPT és egyéb alkalmazások közötti váltások gördülékenyebbé tétele; Önértékelési kérdőívben is a még fejleszthető értéken jelenik meg.)
Az egyéni, fejlesztő értékelések gyakoribb használata. (A látogatás alkalmával az óra végi értékelések személyesebb megfogalmazása, a teljesítmények konkrétabb értékelése hiányzott.)

Értékelés 3., értékelés 4., értékelés 5., értékelés 6.

1.g: A szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot a Gimnázium/Dokumentumok hivatkozás alatt olvashatják.

3.a: A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége a Gimnázium/Tanárok hivatkozás alatt található.

3.b: A nevelő és oktató munkát segítőkről az információk ezen hivatkozás alatt találhatók.

3.c: Az országos mérés-értékelés eredményei a Gimnázium/Dokumentumok/Kompetenciamérés hivatkozás alatt találhatók.

3.d: Az intézmény tanévenkénti lemorzsolódási, évismétlési mutatói itt találhatók.

3.e: Az érettségi vizsgák eredményeiről a Gimnázium/Dokumentumok/Érettségi eredmények hivatkozás alatt olvashatnak.

3.f: A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségéről a Gimnázium/Dokumentumok/Házirend, illetve a Gimnázium/Dokumentumok/Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a Gimnázium/Dokumentumok/Pedagógia program hivatkozások alatt olvashatnak.

3.g: A hétvégi házi feladatok, illetve az iskolai dolgozatok szabályait a Gimnázium/Dokumentumok/Házirend, valamint a Gimnázium/Dokumentumok/Pedagógia program hivatkozások tartalmazzák.

3.h: Az osztályozó vizsgákról a Gimnázium/Dokumentumok/Pedagógia program hivatkozás (34. oldaltól) alatt olvashatnak.

3.i: Az iskolai osztályokról a Gimnázium/Osztályok hivatkozás alatt olvashatnak.

4.a: A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége a Gimnázium/Tanárok hivatkozás alatt található.

4.b: Kollégiumi szabadidős foglalkozások: Csokonai-kör, lövész szakkör, film klub, vöröskeresztes szakkör, haditechnikai és harcászati szakkör, média szakkör, Biblia-kör, rocktörténeti-klub, jóga, kézműves szakkör

4.c: Az externátusi ellátás igénybevételének lehetőségeiről a Pedagógia program hivatkozás alatt olvashatnak.

4.d: Kollégiumi csoportok