A megosztani kívánt nevelési-oktatási módszertani modell, innováció(k), az alkalmazott jó gyakorlatok széles körű bemutatása

Hátrányos helyzetű diákok tehetséggondozása

Gimnáziumunkban 2000 óta Arany János Tehetséggondozó Program működik, így nagy tapasztalattal rendelkezünk a hátrányos helyzetű diákok tehetséggondozása területén. A gardneri tehetségterületek mindegyikén folyik tehetséggondozás, ezekhez helyben kidolgozott módszereket és szakmai anyagokat tudunk bemutatni. Eredményeinket, tapasztalatainkat szívesen megosztanánk másokkal.

Matematika tehetséggondozás

Tehetségkutató és fejlesztő szakköröket szervezünk a térség 6.  és 8. osztályos általános iskolás tanulói számára. Ezekhez helyben kidolgozott módszereket és szakmai anyagokat tudunk bemutatni az érdeklődő pedagógusoknak.

Dr. Katz Sándor az iskolában kiemelkedően tehetséges tanulók felkészítésére, speciális programot dolgozott ki Csillag Program néven. A program indulása óta eltelt 10 évben több mint 20 résztvevője szerepelt országos vagy nemzetközi verseny döntőjében. Ez a program több szakmai pályázaton is támogatást kapott, és a régió több iskolájában is átvették. Szívesen bemutatnánk nagyobb célközönségnek is a módszert.

Dr. Katz Sándor eddig több mint 300 előadást tartott a régióban is és az ország különböző területein középiskolai diákoknak és tanároknak tehetséggondozást segítő feladatokból és módszertani kérdésekről. Tehetséggondozást segítő tanfolyamot akkreditáltatott és tartott eddig 8 alkalommal általános és középiskolai tanároknak. Matematikából egyértelműen iskolánk a megye tehetséggondozó tevékenységének szervezője, szakmai irányítója, s ebben a szervező munkában, előadások tartásában, a programok népszerűsítésében a munkaközösség tagjainak többsége részt vesz, s szeretnénk a továbbiakban is részt venni.

A 11. évfolyam számára 4 napos tehetséggondozó szakkör tart a munkaközösség tavasszal, rendszerint május második felében Lókúton, azon a helyszínen, ahol előzetesen 8.-10. évfolyamig a tanulók szintén tehetséggondozó táborban vehetnek részt.

A 11.-es évfolyam szára természetesen ez jó alkalom az emelt szintű érettségire való felkészüléshez is a versenyekre való felkészüléssel párhuzamosan.

A tábort Breining Beáta kolléga Nő vezeti, egy kolléga kísér a gimnáziumból és vendégtanár segíti a munkánkat.

Produktumként hosszú távon célunk egy olyan feladatgyűjtemény összeállítása, amelyben a tanulók kidolgozott, megoldott vagy önállóan konstruált feladatai szerepelnek.

Testnevelés

Az iskola kiváló tárgyi feltételi és elhívatott személyi hátterének köszönhetően már 15 éve működteti a mindennapos testnevelést, melynek tapasztalatait megosztva sikerült Bonyhád városában is még 2010 előtt bevezetni a heti 5 testnevelést. Tapasztalatainkat megosztanánk más iskolák testnevelőivel is.

Az iskola munkaközössége évente 2-3 alkalommal szervez szakmai programot a megye testnevelőinek, ezt a tevékenységünket folytatnánk.

Minden év augusztusában tanévkezdő értekezlet házigazdái vagyunk, melyen 50-70 testnevelő vesz részt. A program általában három részből áll: a testneveléssel kapcsolatos szabályozás változásai, országosan elismert előadó meghívása, valamint tájékoztató a Diákolimpia versenyrendszeréről.

Minden tanév végén értékelő, elemző találkozásra hívjuk kollégáinkat.

Irigylésre méltó tárgyi feltételeinknek köszönhetően rendszeres helyszínei vagyunk Diákolimpiai és szövetségi versenyeknek is, mindemellett a fogyatékkal élők atlétikai versenyeit is mi rendezzük a megyében. Ezen események szintén fontos találkozásokra és tapasztalatcserére adnak lehetőséget évente több alkalommal. Ezt a tevékenységünket is szeretnénk felajánlani.

Angol nyelv

Túri Krisztina kolléganőnk 3 éve működtet egy angol nyelvű blogot, melyen autentikus cikkek jelennek meg nyelvvizsga feladatokkal megtűzdelve. Ez a blog hatékony segítséget nyújt a nyelvvizsgára és emelt szintű érettségire való felkészülésre is, de hatékonyan használhatják azok is, akik fokozott érdeklősét mutatnak a brit kultúra, életmód iránt. A cikkeket egy  nívódíjas havi magazin ( Country Living) korábbi számainak anyagából állítja össze. A blog egyéni tanulásra is nagyon jól használható. Havonta egy alkalommal kb. 5 feladatlap kerül kiadásra az előző hónap megoldó kulcsával együtt.

http://www.newsbrowsing.hu/

A verseny hónlapja megújult, a diákok a honlapon regisztrálnak, feladatokat online kerülnek javításra.

Történelem

2014-től: László Gyula Regionális Történelemversenyt szervez intézményünk továbbá 2018-tól a László Gyula Országos Történelemversenyt.

A magyar történelem egy-egy korszakából, egyéni verseny. A döntőben a szóbeli zsűribe mindig bevontuk a POK-os szaktanácsadókat. Minden évben a zsűri tagja volt Lieb Marianna vezető szaktanácsadó

– Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozatának konferenciája – Mentés Másként: Történelemtanítás a Kárpát-medencében – 2018. december 1-jén rendeztük az ELTE BTK-n.

Jenei József – Stróbl Terézia: Történelmi kalandverseny a történelem hónapjában. Időkorláttal. állomásról állomásra haladnak a diákok miközben érdekes történelmi feladatokat oldanak meg.