Pénzügyi információk

Étkezési térítési díjak

Menza (csak ebéd)                                       380,- Ft                     

 Kollégium

reggeli                                                             200,- Ft

ebéd                                                               380,- Ft

vacsora                                                           220,- Ft

Kollégiumi étkezési díj összesen  800,- Ft

(A fenti összegek a 27%-os ÁFÁ-t tartalmazzák.)

Az étkezési díjakat átutalással, vagy személyesen a gondnoki irodában kérjük befizetni minden hónap  15-ig.

TANDÍJ- ÉS EGYÉB DÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG A DIÁKOKAT NEM TERHELI (KIVÉVE A TANKÖNYVCSOMAGOK ÉRTÉKE).

Jóllehet tanulóink szociális biztonsága nem az iskola alapfeladata. Ezt a gyermek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény az önkormányzatok feladataként határozza meg. De a klasszikus értékeket képviselő nevelési célkitűzéseinkben az egymás iránti figyelem, a szolidaritás mindannyiunkat kötelez. Öregdiákjainknak, mecénásainknak, a szülőknek, és iskolánk szimpatizánsainak nagylelkű támogatásából minden évben segíteni tudunk az önhibájukon kívül nehéz helyzetben lévő diákjainkon.

Iskolánk gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse: Nagy Andrea tanárnő, a gyermekjóléti bizottság elnöke

Elérhető: a 74/451-719-es telefonszám 125-ös mellékén naponta 14.30-15.30-ig személyesen egyeztetett időpontban.

Az ösztöndíj mértékét a Szolidaritási Bizottság javaslatára az igazgató hagyja jóvá.