Értékelés 1.
Kiemelkedő területek:
Az órán alkalmazott módszerei teljes mértékben a kompetenciák fejlesztését támogatják
Az tanítás során tudatosan törekszik a tanulók motiválására.
Tanítványaiban eredményesen alakítja ki az önálló ismeretszerzés, kutatás igényét. A gyakorlás fontosságáról, eredményességéről minta adásával győzi meg tanulóit.
A tehetséges tanulókat a zeneiskolába történő beiskolázásra ösztönzi, fellépési lehetőségekkel, énekkari munkával biztosítja a fejlesztés lehetőségét.
Értékközvetítő tevékenységét küldetésnek tekinti. Koncertprogramok, kórustalálkozók, operalátogatások szervezése, énekkari munka gazdagítja tanári tevékenységét.
Visszajelzéseivel, egyénre és csoportra szabott értékeléssel segíti a tanulók fejlődését, önértékelését.
Az általa vállalt iskolai feladatok megvalósítása során teljes önállósággal működik az ötlettől a megvalósításig.
Szakmai kapcsolatrendszere kiterjed az intézményen kívüli települési, egyházi, országos szakmai és zenei szervezetek irányába.
Fejleszthető területek:
A megbeszélésekben, vitákban meggyőzhetősége a megkezdett úton fejleszthető.

Értékelés 2.
Kiemelkedő területek:
Pedagógiai-módszertani felkészültség, tanulói motiváció, a tanulói önálló gondolkodásra nevelés. (A foglalkozáslátogatáson szerzett tapasztalatok, a vezetői interjú és az intézményi értékelés elemei: kollégák kérdőíve)
A célok megvalósításában, a folyamatban, a tanulók tevékenységére támaszkodik, munkáltat és együttműködésre késztet. Aktivitásra és teljesítményre motiválja diákjait.
A közösségfejlesztés érdekében sok tanórán kívüli programot szervez diákjainak. (Színház, opera, könyvtár, mozi, tanulmány utak, kirándulások, verseny, egyéb programok.)
Sok-sok élet- és pedagógiai helyzetben nagyon jól együttműködő diákkal, szülővel kollégával, ahol sikeres folyamatokban értek el nagyszerű eredményeket. Több pedagógiai innováció ötletgazdája, kidolgozója, végrehajtója. Intézményen belül a kollégiumi munkáján felül sok más dologgal foglalkozik: versenyszervezés, programok szervezése, pályázatok írása, pályázatok menedzselése, publikációk, tanfolyamok, előadások, workshopok tartása.
Nagyon innovatív pedagógus. Rengeteg pályázat vezetője, irányítója. Országos versenyek szervezője, lebonyolítója. Saját innovációt is kidolgozó és megvalósító szakember. Könyvek szerkesztője, kutat, publikál. Tehetségsegítő Tanács titkára, iskolai tehetségpont vezetője. (Szakmai életút, pedagógussal és vezetővel folytatott interjú.)

Fejleszthető területek:
A digitális eszközök magabiztosabb használata. (A foglalkozáshoz kapcsolódó PPT és egyéb alkalmazások közötti váltások gördülékenyebbé tétele; Önértékelési kérdőívben is a még fejleszthető értéken jelenik meg.)
Az egyéni, fejlesztő értékelések gyakoribb használata. (A látogatás alkalmával az óra végi értékelések személyesebb megfogalmazása, a teljesítmények konkrétabb értékelése hiányzott.)

Értékelés 3., értékelés 4., értékelés 5., értékelés 6., értékelés 7, értékelés 8, értékelés 9, értékelés 10.