„Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva”

„Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva”

KEOP-4.9.0-11-2012-0029

A projekt kiemelt célja a hatékony környezeti nevelést is biztosító Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium És Kollégium fejlesztése, amely mind működésében mind oktatásával hozzájárul a felnövekvő nemzedék, felelős, környezettudatos magatartásának kialakításához. Intézményünk vezetése elsődleges célul tűzte ki egy olyan modern, gazdaságosabban üzemeltethető és a szükségleteknek jobban megfelelő épületegyüttes kialakítását, mely jobban biztosítja a minőségi nevelés megteremtéséhez szükséges feltételeket, ezért pályázati forrást keresve az energiafelhasználást kívántuk racionalizálni.

Az energetikai korszerűsítés két fő területre koncentrálódik:

Az épület határoló szerkezetei hőszigetelő képességének javítása, energetikai hatékonyság.

A meglévő fűtési rendszer korszerűsítése a fűtési energia felhasználás hatékonyságának növelésével.

A jelenlegi pályázati projekt keretében a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium épületeinek energetikai fejlesztése valósul meg megújuló energiaforrások hasznosításával kombinálva. A projekt keretében a kedvezőtlen hőtechnikai adottságokkal, korszerűtlen elektromos fogyasztókkal, és magas alap energiahordozó fogyasztással rendelkező épületek, fűtési-, használati melegvíz rendszerének, fényforrásainak, nyílászáróinak cseréje, utólagos külső hőszigetelése, valamint napelemek és napkollektorok telepítése valósul meg.

Az épületek energetikai felújításának közvetlen eredményei:

Az épületek energetikai tényezői javulnak, éves eredő energiahordozó megtakarítás: 2279,36 GJ/év, napenergia termikus célú felhasználásának növelése: 309 GJ/év, megújuló energiahordozó bázisú villamosenergia-termelés növelése: 54,05 MWh/év;

Az ÜHG-kibocsátás változás élettartamra vetítve (CO2ekv) 203,40 t/a (csökken);

Az éves üzemeltetési költség csökkenése 14 479 883,- Ft

2012. október hónap 22. napján pályázatot nyújtottunk be a következő felújítási feladatok elvégzésére:

– Homlokzati és födém hőszigetelés
– Nyílászáró csere
– Fűtéskorszerűsítés
– Világításkorszerűsítés
– Napkollektoros HMV rendszer telepítése
– Napelemes rendszer telepítése

2013. május hónap 23. napján vehettük át az értesítést, mely a következőkről szólt: 85 % támogatási intenzitás mellett, 249 88 375 Ft támogatás nyertünk el.

Következő lépésként 2013. szeptember 10. napján aláírásra került a Támogatási Szerződés.

A szükséges közbeszerzési eljárás lebonyolítása után 2015. szeptember 08. napján megkezdődhettek a kivitelezési munkák.

A kivitelezési munkák a pályázati dokumentációnak megfelelően, a lentebb ismertetettekkel összhangban valósultak meg.

A kivitelezés 2015. november 30. napján a műszaki átadás-átvétellel befejeződött.

A Kivitelező Kft. nevében az építésvezető az építményt (homlokzati és födém hőszigetelés, nyílászáró csere, fűtéskorszerűsítés, világításkorszerűsítés, napkollektoros HMV rendszer telepítése, napelemes rendszer telepítése) kiváló minőségben, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a kiviteli terveknek és az építési engedélynek megfelelően átadta.

A műszaki ellenőr ezt megerősítette, valamint igazolta, hogy a felújítás a fenti napon mennyiségi- és minőségi hiány nélkül átvehető. Tájékoztatása szerint a kivitelezés a pályázatban vállalt célokkal összhangban valósult meg.

Az Intézmény képviselője a beruházást átvette.

A Környezet és Energia Operatív Program keretében nyújtott, az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Alap társfinanszírozásával megvalósult a Sztehlo Gábor Evangélikus Gimnázium épület-energetikai korszerűsítése.

A projekt tényszerű adatai:

A projekt kedvezményezettje és helyszíne: Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium És Kollégium
7150 Bonyhád, Kossuth Lajos út 4. hrsz.:1248
Az Európai Unió és a magyar állam által nyújtott támogatás összege: 249 88 375 Ft
weboldal: http://pseg.hu/
Közreműködő Szervezet: NFM 1134 Budapest, Váci út 45. www.nkek.hu
A projekt időszak: 2015.09.08.-2015.11.30.
Irányító Hatóság: Környezetvédelmi Programok Irányító Hatósága (1077 Budapest Wesselényi u. 20-22.)
Kivitelező: THERMO ÉPGÉP Kft.
Tervező: Alternatív Energia Centrum Kft.

A bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium épületeinek megvalósult energetikai korszerűsítésének részletes ismertetése a pályázati dokumentáció alapján

« 2 A 2 »